ಪ್ರಕೃತಿ     
自然

-


gǒng
+

ಕಮಾನು

-


quān
+

ಕಣಜ

-

海湾
hǎiwān
+

ಕೊಲ್ಲಿ

-

海滩
hǎitān
+

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

泡沫
pàomò
+

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

洞穴
dòngxué
+

ಗುಹೆ

-

农场
nóngchǎng
+

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-


huǒ
+

ಬೆಂಕಿ

-

足迹
zújì
+

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

地球仪
dìqiúyí
+

ಭೂಮಂಡಲ

-

收获
shōuhuò
+

ಕೊಯ್ಲು

-

干草
gāncǎo
+

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-


+

ಕೆರೆ

-

叶子
yèzi
+

ಎಲೆ

-


shān
+

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

海洋
hǎiyáng
+

ಸಾಗರ

-

全景
quánjǐng
+

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

岩石
yánshí
+

ಬಂಡೆ

-

泉水
quánshuǐ
+

ಚಿಲುಮೆ

-

沼泽
zhǎozé
+

ಜೌಗು

-


shù
+

ಮರ

-

树干
shùgàn
+

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

山谷
shāngǔ
+

ಕಣಿವೆ

-

眺望
tiàowàng
+

ನೋಟ

-

喷水器
pēn shuǐ qì
+

ಜಲಧಾರೆ

-

瀑布
pùbù
+

ಜಲಪಾತ

-

波浪
bōlàng
+

ಅಲೆ

-

gǒng
ಕಮಾನು

-

quān
ಕಣಜ

-
海湾
hǎiwān
ಕೊಲ್ಲಿ

-
海滩
hǎitān
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
泡沫
pàomò
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
洞穴
dòngxué
ಗುಹೆ

-
农场
nóngchǎng
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

huǒ
ಬೆಂಕಿ

-
足迹
zújì
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
地球仪
dìqiúyí
ಭೂಮಂಡಲ

-
收获
shōuhuò
ಕೊಯ್ಲು

-
干草
gāncǎo
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-


ಕೆರೆ

-
叶子
yèzi
ಎಲೆ

-

shān
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
海洋
hǎiyáng
ಸಾಗರ

-
全景
quánjǐng
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
岩石
yánshí
ಬಂಡೆ

-
泉水
quánshuǐ
ಚಿಲುಮೆ

-
沼泽
zhǎozé
ಜೌಗು

-

shù
ಮರ

-
树干
shùgàn
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
山谷
shāngǔ
ಕಣಿವೆ

-
眺望
tiàowàng
ನೋಟ

-
喷水器
pēn shuǐ qì
ಜಲಧಾರೆ

-
瀑布
pùbù
ಜಲಪಾತ

-
波浪
bōlàng
ಅಲೆ