ಸಸ್ಯಗಳು     
植物

-


zhú
+

ಬೊಂಬು

-

开花
kāihuā
+

ಹೂವು

-

花束
huāshù
+

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

细枝
xì zhī
+

ರೆಂಬೆ

-


+

ಮೊಗ್ಗು

-

仙人掌
xiānrénzhǎng
+

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

三叶草
sānyècǎo
+

ಕ್ಲೋವರ್

-

球果
qiú guǒ
+

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

矢车菊
shǐ chē jú
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

番红花
fān hóng huā
+

ಕ್ರೋಕಸ್

-

水仙
shuǐxiān
+

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

菊花
júhuā
+

ಡೇಯ್ಸಿ

-

蒲公英
púgōngyīng
+

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-


huā
+

ಹೂವು

-

树叶
shùyè
+

ಎಲೆಗುಂಪು

-

粮食
liángshí
+

ಕಾಳು

-


cǎo
+

ಹುಲ್ಲು

-

生长物
shēng cháng wù
+

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

风信子
fēng xìnzi
+

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

草坪
cǎopíng
+

ಹಸಲೆ

-

百合
bǎihé
+

ಲಿಲ್ಲಿ

-

亚麻籽
yàmá zǐ
+

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

蘑菇
mógū
+

ಅಣಬೆ

-

橄榄树
gǎnlǎn shù
+

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

棕榈树
zōnglǘ shù
+

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

三色堇
sān sè jǐn
+

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

桃树
táo shù
+

ಪೀಚ್ ಮರ

-

植物
zhíwù
+

ಗಿಡ

-

罂粟
yīngsù
+

ಗಸಗಸೆ

-


gēn
+

ಬೇರು

-

玫瑰
méiguī
+

ಗುಲಾಬಿ

-

种子
zhǒngzǐ
+

ಬೀಜ

-

雪花莲
xuěhuā lián
+

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

向日葵
xiàngrìkuí
+

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-


+

ಮುಳ್ಳು

-

树干
shùgàn
+

ಕಾಂಡ

-

郁金香
yùjīnxiāng
+

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

睡莲
shuìlián
+

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

小麦
xiǎomài
+

ಗೋಧಿ

-

zhú
ಬೊಂಬು

-
开花
kāihuā
ಹೂವು

-
花束
huāshù
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
细枝
xì zhī
ರೆಂಬೆ

-


ಮೊಗ್ಗು

-
仙人掌
xiānrénzhǎng
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
三叶草
sānyècǎo
ಕ್ಲೋವರ್

-
球果
qiú guǒ
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
矢车菊
shǐ chē jú
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
番红花
fān hóng huā
ಕ್ರೋಕಸ್

-
水仙
shuǐxiān
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
菊花
júhuā
ಡೇಯ್ಸಿ

-
蒲公英
púgōngyīng
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

huā
ಹೂವು

-
树叶
shùyè
ಎಲೆಗುಂಪು

-
粮食
liángshí
ಕಾಳು

-

cǎo
ಹುಲ್ಲು

-
生长物
shēng cháng wù
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
风信子
fēng xìnzi
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
草坪
cǎopíng
ಹಸಲೆ

-
百合
bǎihé
ಲಿಲ್ಲಿ

-
亚麻籽
yàmá zǐ
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
蘑菇
mógū
ಅಣಬೆ

-
橄榄树
gǎnlǎn shù
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
棕榈树
zōnglǘ shù
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
三色堇
sān sè jǐn
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
桃树
táo shù
ಪೀಚ್ ಮರ

-
植物
zhíwù
ಗಿಡ

-
罂粟
yīngsù
ಗಸಗಸೆ

-

gēn
ಬೇರು

-
玫瑰
méiguī
ಗುಲಾಬಿ

-
种子
zhǒngzǐ
ಬೀಜ

-
雪花莲
xuěhuā lián
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
向日葵
xiàngrìkuí
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-


ಮುಳ್ಳು

-
树干
shùgàn
ಕಾಂಡ

-
郁金香
yùjīnxiāng
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
睡莲
shuìlián
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
小麦
xiǎomài
ಗೋಧಿ