ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

ಆಡಳಿತ

-

广告
guǎnggào
+

ಜಾಹೀರಾತು

-

箭头
jiàntóu
+

ಬಾಣ

-

禁令
jìnlìng
+

ನಿಷೇಧ

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

中心
zhōngxīn
+

ಕೇಂದ್ರ

-

选择
xuǎnzé
+

ಆಯ್ಕೆ

-

协作
xiézuò
+

ಸಹಯೋಗ

-

颜色
yánsè
+

ಬಣ್ಣ

-

接触
jiēchù
+

ಸಂಪರ್ಕ

-

危险
wéixiǎn
+

ಅಪಾಯ

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

朽坏
xiǔ huài
+

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

定义
dìngyì
+

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

区别
qūbié
+

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

难度
nándù
+

ಕಷ್ಟ

-

方向
fāngxiàng
+

ದಿಕ್ಕು

-

发现
fāxiàn
+

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

混乱
hǔnluàn
+

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

距离
jùlí
+

ದೂರ

-

距离
jùlí
+

ಅಂತರ

-

多样性
duōyàng xìng
+

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

努力
nǔlì
+

ಪ್ರಯಾಸ

-

探索
tànsuǒ
+

ಶೋಧನೆ

-

跌落
diéluò
+

ಬೀಳು

-


+

ಶಕ್ತಿ

-

香味
xiāngwèi
+

ಸುವಾಸನೆ

-

自由
zìyóu
+

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-


guǐ
+

ಭೂತ

-


bàn
+

ಅರ್ಧ

-

高度
gāodù
+

ಎತ್ತರ

-

帮助
bāngzhù
+

ಸಹಾಯ

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

故乡
gùxiāng
+

ತಾಯ್ನಾಡು

-

卫生
wèishēng
+

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

想法
xiǎngfǎ
+

ಆಲೋಚನೆ

-

幻觉
huànjué
+

ಭ್ರಮೆ

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

ಕಲ್ಪನೆ

-

聪明
cōngmíng
+

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

邀请
yāoqǐng
+

ಆಹ್ವಾನ

-

正义
zhèngyì
+

ನ್ಯಾಯ

-


guāng
+

ಬೆಳಕು

-

目光
mùguāng
+

ನೋಟ

-

损失
sǔnshī
+

ನಷ್ಟ

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

ವರ್ಧನೆ

-

错误
cuòwù
+

ತಪ್ಪು

-

谋杀
móushā
+

ಕೊಲೆ

-

民族
mínzú
+

ದೇಶ

-

新颖
xīnyǐng
+

ಹೊಸತನ

-

可能性
kěnéng xìng
+

ಆಯ್ಕೆ

-

耐心
nàixīn
+

ಸಹನೆ

-

规划
guīhuà
+

ಯೋಜನೆ

-

问题
wèntí
+

ತೊಡಕು

-

保护
bǎohù
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

反射
fǎnshè
+

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

共和国
gònghéguó
+

ಗಣತಂತ್ರ

-

风险
fēngxiǎn
+

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

安全
ānquán
+

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

秘密
mìmì
+

ಗುಟ್ಟು

-

性别
xìngbié
+

ಲಿಂಗ

-

阴影
yīnyǐng
+

ನೆರಳು

-

大小
dàxiǎo
+

ಗಾತ್ರ

-

团结
tuánjié
+

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

成功
chénggōng
+

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

支持
zhīchí
+

ಆಧಾರ

-

传统
chuántǒng
+

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

重量
zhòngliàng
+

ತೂಕ

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
ಆಡಳಿತ

-
广告
guǎnggào
ಜಾಹೀರಾತು

-
箭头
jiàntóu
ಬಾಣ

-
禁令
jìnlìng
ನಿಷೇಧ

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
中心
zhōngxīn
ಕೇಂದ್ರ

-
选择
xuǎnzé
ಆಯ್ಕೆ

-
协作
xiézuò
ಸಹಯೋಗ

-
颜色
yánsè
ಬಣ್ಣ

-
接触
jiēchù
ಸಂಪರ್ಕ

-
危险
wéixiǎn
ಅಪಾಯ

-
爱的宣言
ài de xuānyán
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
朽坏
xiǔ huài
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
定义
dìngyì
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
区别
qūbié
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
难度
nándù
ಕಷ್ಟ

-
方向
fāngxiàng
ದಿಕ್ಕು

-
发现
fāxiàn
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
混乱
hǔnluàn
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
距离
jùlí
ದೂರ

-
距离
jùlí
ಅಂತರ

-
多样性
duōyàng xìng
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
努力
nǔlì
ಪ್ರಯಾಸ

-
探索
tànsuǒ
ಶೋಧನೆ

-
跌落
diéluò
ಬೀಳು

-


ಶಕ್ತಿ

-
香味
xiāngwèi
ಸುವಾಸನೆ

-
自由
zìyóu
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

guǐ
ಭೂತ

-

bàn
ಅರ್ಧ

-
高度
gāodù
ಎತ್ತರ

-
帮助
bāngzhù
ಸಹಾಯ

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
故乡
gùxiāng
ತಾಯ್ನಾಡು

-
卫生
wèishēng
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
想法
xiǎngfǎ
ಆಲೋಚನೆ

-
幻觉
huànjué
ಭ್ರಮೆ

-
想象力
xiǎngxiàng lì
ಕಲ್ಪನೆ

-
聪明
cōngmíng
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
邀请
yāoqǐng
ಆಹ್ವಾನ

-
正义
zhèngyì
ನ್ಯಾಯ

-

guāng
ಬೆಳಕು

-
目光
mùguāng
ನೋಟ

-
损失
sǔnshī
ನಷ್ಟ

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
ವರ್ಧನೆ

-
错误
cuòwù
ತಪ್ಪು

-
谋杀
móushā
ಕೊಲೆ

-
民族
mínzú
ದೇಶ

-
新颖
xīnyǐng
ಹೊಸತನ

-
可能性
kěnéng xìng
ಆಯ್ಕೆ

-
耐心
nàixīn
ಸಹನೆ

-
规划
guīhuà
ಯೋಜನೆ

-
问题
wèntí
ತೊಡಕು

-
保护
bǎohù
ರಕ್ಷಣೆ

-
反射
fǎnshè
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
共和国
gònghéguó
ಗಣತಂತ್ರ

-
风险
fēngxiǎn
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
安全
ānquán
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
秘密
mìmì
ಗುಟ್ಟು

-
性别
xìngbié
ಲಿಂಗ

-
阴影
yīnyǐng
ನೆರಳು

-
大小
dàxiǎo
ಗಾತ್ರ

-
团结
tuánjié
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
成功
chénggōng
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
支持
zhīchí
ಆಧಾರ

-
传统
chuántǒng
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
重量
zhòngliàng
ತೂಕ