ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
材料

-

黄铜
huáng tóng
+

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

水泥
shuǐní
+

ಸಿಮೆಂಟ್

-

陶瓷
táocí
+

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

抹布
mābù
+

ಅರಿವೆ

-


+

ಬಟ್ಟೆ

-

棉花
miánhuā
+

ಹತ್ತಿ

-

水晶
shuǐjīng
+

ಹರಳು

-

污垢
wūgòu
+

ಕೊಳೆ

-

胶水
jiāoshuǐ
+

ಗೋಂದು

-

皮革
pígé
+

ಚರ್ಮ

-

金属
jīnshǔ
+

ಲೋಹ

-


yóu
+

ಎಣ್ಣೆ

-


fěn
+

ಹುಡಿ

-


yán
+

ಉಪ್ಪು

-


shā
+

ಮರಳು

-

废铁
fèi tiě
+

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-


yín
+

ಬೆಳ್ಳಿ

-

石头
shítou
+

ಕಲ್ಲು

-

秸秆
jiēgǎn
+

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

木材
mùcái
+

ಮರ

-

羊毛
yángmáo
+

ಉಣ್ಣೆ

-
黄铜
huáng tóng
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
水泥
shuǐní
ಸಿಮೆಂಟ್

-
陶瓷
táocí
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
抹布
mābù
ಅರಿವೆ

-


ಬಟ್ಟೆ

-
棉花
miánhuā
ಹತ್ತಿ

-
水晶
shuǐjīng
ಹರಳು

-
污垢
wūgòu
ಕೊಳೆ

-
胶水
jiāoshuǐ
ಗೋಂದು

-
皮革
pígé
ಚರ್ಮ

-
金属
jīnshǔ
ಲೋಹ

-

yóu
ಎಣ್ಣೆ

-

fěn
ಹುಡಿ

-

yán
ಉಪ್ಪು

-

shā
ಮರಳು

-
废铁
fèi tiě
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

yín
ಬೆಳ್ಳಿ

-
石头
shítou
ಕಲ್ಲು

-
秸秆
jiēgǎn
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
木材
mùcái
ಮರ

-
羊毛
yángmáo
ಉಣ್ಣೆ