ಕಾರ್     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

故障
gùzhàng
+

ಕೆಡುವುದು

-

房车
fáng chē
+

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

损坏
sǔnhuài
+

ಹಾನಿ

-

柴油
cháiyóu
+

ಡೀಸೆಲ್

-

排气管
pái qì guǎn
+

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

爆胎
bào tāi
+

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

大灯
dà dēng
+

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

废料场
fèiliào chǎng
+

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

后部
hòu bù
+

ಹಿಂಭಾಗ

-

尾灯
wěidēng
+

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

后视镜
hòu shì jìng
+

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

行驶
xíngshǐ
+

ಸವಾರಿ

-

轮辋
lúnwǎng
+

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

ವೇಗಮಾಪಕ

-

罚款单
fákuǎn dān
+

ದಂಡಪತ್ರ

-

轮胎
lúntāi
+

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

老爷车
lǎoyé chē
+

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

车轮
chēlún
+

ಚಕ್ರ

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
故障
gùzhàng
ಕೆಡುವುದು

-
房车
fáng chē
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
汽车电池
qìchē diànchí
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
损坏
sǔnhuài
ಹಾನಿ

-
柴油
cháiyóu
ಡೀಸೆಲ್

-
排气管
pái qì guǎn
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
爆胎
bào tāi
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
加油站
jiāyóu zhàn
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
大灯
dà dēng
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
引擎盖
yǐnqíng gài
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
千斤顶
qiānjīndǐng
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
废料场
fèiliào chǎng
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
后部
hòu bù
ಹಿಂಭಾಗ

-
尾灯
wěidēng
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
后视镜
hòu shì jìng
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
行驶
xíngshǐ
ಸವಾರಿ

-
轮辋
lúnwǎng
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
火花塞
huǒhuāsāi
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
ವೇಗಮಾಪಕ

-
罚款单
fákuǎn dān
ದಂಡಪತ್ರ

-
轮胎
lúntāi
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
拖车服务
tuō chē fú wù
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
老爷车
lǎoyé chē
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
车轮
chēlún
ಚಕ್ರ