ಕಲೆ     
艺术

-

掌声
zhǎngshēng
+

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

艺术
yìshù
+

ಕಲೆ

-

鞠躬
jūgōng
+

ಬಾಗು

-


shuā
+

ಕುಂಚ

-

图画本
túhuà běn
+

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

女跳舞者
nǚ tiàowǔ zhě
+

ನರ್ತಕಿ

-

绘图
huìtú
+

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

画廊
huàláng
+

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

玻璃窗
bōlí chuāng
+

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

涂鸦
túyā
+

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

手工艺品
shǒu gōngyìpǐn
+

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

马赛克
mǎsàikè
+

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

壁画
bìhuà
+

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

博物馆
bówùguǎn
+

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

演出
yǎnchū
+

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

图片
túpiàn
+

ಚಿತ್ರ

-


shī
+

ಕವನ

-

雕塑
diāosù
+

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-


+

ಹಾಡು

-

雕像
diāoxiàng
+

ವಿಗ್ರಹ

-

水彩颜料
shuǐcǎi yánliào
+

ಜಲವರ್ಣ

-
掌声
zhǎngshēng
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
艺术
yìshù
ಕಲೆ

-
鞠躬
jūgōng
ಬಾಗು

-

shuā
ಕುಂಚ

-
图画本
túhuà běn
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
女跳舞者
nǚ tiàowǔ zhě
ನರ್ತಕಿ

-
绘图
huìtú
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
画廊
huàláng
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
玻璃窗
bōlí chuāng
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
涂鸦
túyā
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
手工艺品
shǒu gōngyìpǐn
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
马赛克
mǎsàikè
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
壁画
bìhuà
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
博物馆
bówùguǎn
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
演出
yǎnchū
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
图片
túpiàn
ಚಿತ್ರ

-

shī
ಕವನ

-
雕塑
diāosù
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-


ಹಾಡು

-
雕像
diāoxiàng
ವಿಗ್ರಹ

-
水彩颜料
shuǐcǎi yánliào
ಜಲವರ್ಣ