ಹವಾಮಾನ     
天气

-

气压计
qì yā jì
+

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-


yún
+

ಮೋಡ

-


lěng
+

ಚಳಿ

-

半钩月
bàn gōu yuè
+

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

黑暗
hēi'àn
+

ಕತ್ತಲು

-

干旱
gānhàn
+

ಬರ

-

地球
dìqiú
+

ಭೂಮಿ

-


+

ಮಂಜು

-

霜冻
shuāngdòng
+

ಕಡು ಹಿಮ

-

薄冰层
bó bīng céng
+

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-


+

ಶಾಖ

-

飓风
jùfēng
+

ಚಂಡಮಾರುತ

-

冰柱
bīng zhù
+

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

闪电
shǎndiàn
+

ಮಿಂಚು

-

流星
liúxīng
+

ಉಲ್ಕೆ

-

月亮
yuèliàng
+

ಚಂದ್ರ

-

彩虹
cǎihóng
+

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

雨滴
yǔdī
+

ಮಳೆಹನಿ

-


xuě
+

ಹಿಮ

-

雪花
xuěhuā
+

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

雪人
xuěrén
+

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-


xīng
+

ನಕ್ಷತ್ರ

-

暴风雨
bàofēngyǔ
+

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

海啸
hǎixiào
+

ಪ್ರವಾಹ

-

太阳
tàiyáng
+

ಸೂರ್ಯ

-

阳光
yángguāng
+

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

夕阳
xīyáng
+

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

温度计
wēndùjì
+

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

雷雨
léiyǔ
+

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

暮色
mùsè
+

ನಸು ಬೆಳಕು

-

天气
tiānqì
+

ಹವಾಮಾನ

-

潮湿
cháoshī
+

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-


fēng
+

ಗಾಳಿ

-
气压计
qì yā jì
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

yún
ಮೋಡ

-

lěng
ಚಳಿ

-
半钩月
bàn gōu yuè
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
黑暗
hēi'àn
ಕತ್ತಲು

-
干旱
gānhàn
ಬರ

-
地球
dìqiú
ಭೂಮಿ

-


ಮಂಜು

-
霜冻
shuāngdòng
ಕಡು ಹಿಮ

-
薄冰层
bó bīng céng
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-


ಶಾಖ

-
飓风
jùfēng
ಚಂಡಮಾರುತ

-
冰柱
bīng zhù
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
闪电
shǎndiàn
ಮಿಂಚು

-
流星
liúxīng
ಉಲ್ಕೆ

-
月亮
yuèliàng
ಚಂದ್ರ

-
彩虹
cǎihóng
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
雨滴
yǔdī
ಮಳೆಹನಿ

-

xuě
ಹಿಮ

-
雪花
xuěhuā
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
雪人
xuěrén
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

xīng
ನಕ್ಷತ್ರ

-
暴风雨
bàofēngyǔ
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
海啸
hǎixiào
ಪ್ರವಾಹ

-
太阳
tàiyáng
ಸೂರ್ಯ

-
阳光
yángguāng
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
夕阳
xīyáng
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
温度计
wēndùjì
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
雷雨
léiyǔ
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
暮色
mùsè
ನಸು ಬೆಳಕು

-
天气
tiānqì
ಹವಾಮಾನ

-
潮湿
cháoshī
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

fēng
ಗಾಳಿ