ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
大动物

-

短吻鳄
duǎn wěn è
+

ಮೊಸಳೆ

-

鹿角
lùjiǎo
+

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

狒狒
fèifèi
+

ಬಬೂನ್

-


xióng
+

ಕರಡಿ

-

水牛
shuǐniú
+

ಎಮ್ಮೆ

-

骆驼
luòtuó
+

ಒಂಟೆ

-

猎豹
lièbào
+

ಚಿರತೆ

-

母牛
mǔ niú
+

ಹಸು

-

鳄鱼
èyú
+

ಮೊಸಳೆ

-

恐龙
kǒnglóng
+

ಡೈನೋಸಾರ್

-


+

ಕತ್ತೆ

-


lóng
+

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

大象
dà xiàng
+

ಆನೆ

-

长颈鹿
chángjǐnglù
+

ಜಿರಾಫೆ

-

大猩猩
dà xīngxīng
+

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

河马
hémǎ
+

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-


+

ಕುದುರೆ

-

袋鼠
dàishǔ
+

ಕ್ಯಾಂಗರು

-


bào
+

ಚಿರತೆ

-

狮子
shīzi
+

ಸಿಂಹ

-

美洲驼
měizhōu tuó
+

ಲಾಮ

-

猞猁
shē lì
+

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

怪物
guàiwù
+

ರಾಕ್ಷಸ

-

驼鹿
tuólù
+

ಮೂಸ್

-

鸵鸟
tuóniǎo
+

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

熊猫
xióngmāo
+

ಪ್ಯಾಂಡ

-


zhū
+

ಹಂದಿ

-

北极熊
běijíxióng
+

ಹಿಮಕರಡಿ

-

美洲狮
měizhōu shī
+

ಪೂಮಾ

-

犀牛
xīniú
+

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

雄鹿
xióng lù
+

ಕಡವೆ

-

老虎
lǎohǔ
+

ಹುಲಿ

-

海象
hǎixiàng
+

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

野马
yěmǎ
+

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

斑马
bānmǎ
+

ಝೀಬ್ರಾ

-
短吻鳄
duǎn wěn è
ಮೊಸಳೆ

-
鹿角
lùjiǎo
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
狒狒
fèifèi
ಬಬೂನ್

-

xióng
ಕರಡಿ

-
水牛
shuǐniú
ಎಮ್ಮೆ

-
骆驼
luòtuó
ಒಂಟೆ

-
猎豹
lièbào
ಚಿರತೆ

-
母牛
mǔ niú
ಹಸು

-
鳄鱼
èyú
ಮೊಸಳೆ

-
恐龙
kǒnglóng
ಡೈನೋಸಾರ್

-


ಕತ್ತೆ

-

lóng
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
大象
dà xiàng
ಆನೆ

-
长颈鹿
chángjǐnglù
ಜಿರಾಫೆ

-
大猩猩
dà xīngxīng
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
河马
hémǎ
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-


ಕುದುರೆ

-
袋鼠
dàishǔ
ಕ್ಯಾಂಗರು

-

bào
ಚಿರತೆ

-
狮子
shīzi
ಸಿಂಹ

-
美洲驼
měizhōu tuó
ಲಾಮ

-
猞猁
shē lì
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
怪物
guàiwù
ರಾಕ್ಷಸ

-
驼鹿
tuólù
ಮೂಸ್

-
鸵鸟
tuóniǎo
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
熊猫
xióngmāo
ಪ್ಯಾಂಡ

-

zhū
ಹಂದಿ

-
北极熊
běijíxióng
ಹಿಮಕರಡಿ

-
美洲狮
měizhōu shī
ಪೂಮಾ

-
犀牛
xīniú
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
雄鹿
xióng lù
ಕಡವೆ

-
老虎
lǎohǔ
ಹುಲಿ

-
海象
hǎixiàng
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
野马
yěmǎ
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
斑马
bānmǎ
ಝೀಬ್ರಾ