Abstraktūs žodžiai     
Abstract terms

-

administration

administracija

-

arrow

rodyklė

-

ban

uždraudimas

-

career

karjera

-

center

centras

-

choice

pasirinkimas

-

collaboration

bendradarbiavimas

-

color

spalva

-

contact

kontaktas

-

danger

pavojus

-

declaration of love

meilės pripažinimas

-

decline

nuosmukis

-

definition

apibrėžimas

-

difference

skirtumas

-

discovery

atradimas

-

disorder

netvarka

-

distance

atstumas

-

diversity

įvairovė

-

effort

pastanga

-

exploration

tyrinėjimas

-

fall

kritimas

-

freedom

laisvė

-

ghost

vaiduoklis

-

half

pusė

-

height

aukštis

-

help

pagalba

-

hiding place

slėptuvė

-

homeland

tėvynė

-

hygiene

švarumas

-

idea

idėja

-

illusion

iliuzija

-

imagination

vaizduotė

-

intelligence

intelektas

-

invitation

kvietimas

-

justice

teisingumas

-

light

šviesa

-

look

žvilgsnis

-

loss

nuostolis

-

murder

žmogžudystė

-

novelty

naujiena

-

option

pasirinkimas

-

patience

kantrybė

-

planning

planavimas

-

problem

problema

-

reflection

atspindys

-

republic

respublika

-

risk

rizika

-

secret

paslaptis

-

sex

lytis

-

shadow

šešėlis

-

size

dydis

-

solidarity

solidarumas

-

success

sėkmė

-

tradition

tradicija

-

weight

svoris

-
administration
administracija

-
advertising
reklama

-
arrow
rodyklė

-
ban
uždraudimas

-
career
karjera

-
center
centras

-
choice
pasirinkimas

-
collaboration
bendradarbiavimas

-
color
spalva

-
contact
kontaktas

-
danger
pavojus

-
declaration of love
meilės pripažinimas

-
decline
nuosmukis

-
definition
apibrėžimas

-
difference
skirtumas

-
difficulty
sunkumas

-
direction
kryptis

-
discovery
atradimas

-
disorder
netvarka

-
distance
toluma

-
distance
atstumas

-
diversity
įvairovė

-
effort
pastanga

-
exploration
tyrinėjimas

-
fall
kritimas

-
force
jėga

-
fragrance
kvapas

-
freedom
laisvė

-
ghost
vaiduoklis

-
half
pusė

-
height
aukštis

-
help
pagalba

-
hiding place
slėptuvė

-
homeland
tėvynė

-
hygiene
švarumas

-
idea
idėja

-
illusion
iliuzija

-
imagination
vaizduotė

-
intelligence
intelektas

-
invitation
kvietimas

-
justice
teisingumas

-
light
šviesa

-
look
žvilgsnis

-
loss
nuostolis

-
magnification
didinimas

-
mistake
klaida

-
murder
žmogžudystė

-
nation
tauta

-
novelty
naujiena

-
option
pasirinkimas

-
patience
kantrybė

-
planning
planavimas

-
problem
problema

-
protection
apsauga

-
reflection
atspindys

-
republic
respublika

-
risk
rizika

-
safety
sauga

-
secret
paslaptis

-
sex
lytis

-
shadow
šešėlis

-
size
dydis

-
solidarity
solidarumas

-
success
sėkmė

-
support
parama

-
tradition
tradicija

-
weight
svoris