Abstraktūs žodžiai     
Abstract terms

-

administration +

administracija

-

advertising +

reklama

-

arrow +

rodyklė

-

ban +

uždraudimas

-

career +

karjera

-

center +

centras

-

choice +

pasirinkimas

-

collaboration +

bendradarbiavimas

-

color +

spalva

-

contact +

kontaktas

-

danger +

pavojus

-

declaration of love +

meilės pripažinimas

-

decline +

nuosmukis

-

definition +

apibrėžimas

-

difference +

skirtumas

-

difficulty +

sunkumas

-

direction +

kryptis

-

discovery +

atradimas

-

disorder +

netvarka

-

distance +

toluma

-

distance +

atstumas

-

diversity +

įvairovė

-

effort +

pastanga

-

exploration +

tyrinėjimas

-

fall +

kritimas

-

force +

jėga

-

fragrance +

kvapas

-

freedom +

laisvė

-

ghost +

vaiduoklis

-

half +

pusė

-

height +

aukštis

-

help +

pagalba

-

hiding place +

slėptuvė

-

homeland +

tėvynė

-

hygiene +

švarumas

-

idea +

idėja

-

illusion +

iliuzija

-

imagination +

vaizduotė

-

intelligence +

intelektas

-

invitation +

kvietimas

-

justice +

teisingumas

-

light +

šviesa

-

look +

žvilgsnis

-

loss +

nuostolis

-

magnification +

didinimas

-

mistake +

klaida

-

murder +

žmogžudystė

-

nation +

tauta

-

novelty +

naujiena

-

option +

pasirinkimas

-

patience +

kantrybė

-

planning +

planavimas

-

problem +

problema

-

protection +

apsauga

-

reflection +

atspindys

-

republic +

respublika

-

risk +

rizika

-

safety +

sauga

-

secret +

paslaptis

-

sex +

lytis

-

shadow +

šešėlis

-

size +

dydis

-

solidarity +

solidarumas

-

success +

sėkmė

-

support +

parama

-

tradition +

tradicija

-

weight +

svoris

-
administration
administracija

-
advertising
reklama

-
arrow
rodyklė

-
ban
uždraudimas

-
career
karjera

-
center
centras

-
choice
pasirinkimas

-
collaboration
bendradarbiavimas

-
color
spalva

-
contact
kontaktas

-
danger
pavojus

-
declaration of love
meilės pripažinimas

-
decline
nuosmukis

-
definition
apibrėžimas

-
difference
skirtumas

-
difficulty
sunkumas

-
direction
kryptis

-
discovery
atradimas

-
disorder
netvarka

-
distance
toluma

-
distance
atstumas

-
diversity
įvairovė

-
effort
pastanga

-
exploration
tyrinėjimas

-
fall
kritimas

-
force
jėga

-
fragrance
kvapas

-
freedom
laisvė

-
ghost
vaiduoklis

-
half
pusė

-
height
aukštis

-
help
pagalba

-
hiding place
slėptuvė

-
homeland
tėvynė

-
hygiene
švarumas

-
idea
idėja

-
illusion
iliuzija

-
imagination
vaizduotė

-
intelligence
intelektas

-
invitation
kvietimas

-
justice
teisingumas

-
light
šviesa

-
look
žvilgsnis

-
loss
nuostolis

-
magnification
didinimas

-
mistake
klaida

-
murder
žmogžudystė

-
nation
tauta

-
novelty
naujiena

-
option
pasirinkimas

-
patience
kantrybė

-
planning
planavimas

-
problem
problema

-
protection
apsauga

-
reflection
atspindys

-
republic
respublika

-
risk
rizika

-
safety
sauga

-
secret
paslaptis

-
sex
lytis

-
shadow
šešėlis

-
size
dydis

-
solidarity
solidarumas

-
success
sėkmė

-
support
parama

-
tradition
tradicija

-
weight
svoris