Eismas     
交通

-

缆车
lǎnchē

funikulierius

-

汽车
qìchē

automobilis

-

旅居车
lǚjū chē

priekabinis namelis

-

公路
gōnglù

užmiesčio kelias

-

游轮
yóulún

kruizinis laivas

-

入口
rùkǒu

įvažiavimas

-

出口
chūkǒu

išvažiavimas

-

船屋
chuánwū

gyventi pritaikyta valtis

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

posūkis į kairę

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

geležinkelio pervaža

-

地图
dìtú

žemėlapis

-

关口
guānkǒu

kalnų perėja

-

单行道
dānxíng dào

vienos krypties gatvė

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

keleivinis reaktyvinis lėktuvas

-

铁路
tiělù

geležinkelis

-

铁路桥
tiělù qiáo

geležinkelio tiltas

-

坡道
pō dào

įvažiavimas

-

限速
xiàn sù

greičio apribojimas

-

路牌
lùpái

gatvių nuorodos

-

童车
tóngchē

vaikiškas vežimėlis

-

轨道
guǐdào

traukinio kelias

-

道岔
dàochà

geležinkelio iešmas

-

卡车
kǎchē

sunkvežimis

-
事故
shìgù
avarija

-
道口杆
dàokǒu gān
barjeras

-
自行车
zìxíngchē
dviratis

-
小船
xiǎochuán
valtis

-
巴士
bāshì
autobusas

-
缆车
lǎnchē
funikulierius

-
汽车
qìchē
automobilis

-
旅居车
lǚjū chē
priekabinis namelis

-
马车
mǎchē
karieta

-
塞满
sāi mǎn
spūstis

-
公路
gōnglù
užmiesčio kelias

-
游轮
yóulún
kruizinis laivas

-
曲线
qūxiàn
kreivė

-
死胡同
sǐhútòng
aklavietė

-
出发
chūfā
išvykimas

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
avariniai stabdžiai

-
入口
rùkǒu
įvažiavimas

-
自动扶梯
zìdòng fútī
eskalatorius

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
per daug bagažo

-
出口
chūkǒu
išvažiavimas

-
渡轮
dùlún
keltas

-
消防车
xiāofángchē
gaisrinė mašina

-
飞行
fēixíng
skrydis

-
货运车
huò yùn chē
vagonas

-
汽油
qìyóu
benzinas

-
手刹车
shǒu shāchē
rankinis stabdis

-
直升机
zhíshēngjī
sraigtasparnis

-
高速公路
gāosù gōnglù
greitkelis

-
船屋
chuánwū
gyventi pritaikyta valtis

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
moteriškas dviratis

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
posūkis į kairę

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
geležinkelio pervaža

-
火车头
huǒchētóu
šilumvežis

-
地图
dìtú
žemėlapis

-
地铁
dìtiě
metro

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
mopedas

-
摩托艇
mótuō tǐng
motorlaivis

-
摩托车
mótuō chē
motociklas

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
motociklo šalmas

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
motociklininkė

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
kalnų dviratis

-
关口
guānkǒu
kalnų perėja

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
nelenkiamoji zona

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
nerūkoma

-
单行道
dānxíng dào
vienos krypties gatvė

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
stovėjimo skaitiklis

-
乘客
chéngkè
keleivis

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
keleivinis reaktyvinis lėktuvas

-
行人
xíngrén
pėstysis

-
飞机
fēijī
lėktuvas

-
坑洞
kēng dòng
duobė

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
sraigtinis lėktuvas

-
铁路
tiělù
geležinkelis

-
铁路桥
tiělù qiáo
geležinkelio tiltas

-
坡道
pō dào
įvažiavimas

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
pirmumo teisė

-
道路
dàolù
gatvė

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
žiedinė sankryža

-
座位排
zuòwèi pái
sėdynių eilė

-
滑板车
huábǎn chē
motorinis

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
motoroleris

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
kelrodis

-
雪橇
xuěqiāo
rogės

-
雪地车
xuě dì chē
sniegomobilis

-
速度
sùdù
greitis

-
限速
xiàn sù
greičio apribojimas

-
车站
chēzhàn
stotis

-
轮船
lúnchuán
garlaivis

-
车站
chēzhàn
stotelė

-
路牌
lùpái
gatvių nuorodos

-
童车
tóngchē
vaikiškas vežimėlis

-
地铁站
dìtiě zhàn
metro stotis

-
出租车
chūzū chē
taksi

-
车票
chēpiào
bilietas

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
tvarkaraštis

-
轨道
guǐdào
traukinio kelias

-
道岔
dàochà
geležinkelio iešmas

-
拖拉机
tuōlājī
traktorius

-
交通
jiāotōng
eismas

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
kamštis

-
红绿灯
hónglǜdēng
šviesaforas

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
kelio ženklas

-
火车
huǒchē
traukinys

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
važiavimas traukiniu

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
tramvajus

-
运输
yùnshū
transportas

-
三轮车
sānlúnchē
triratis

-
卡车
kǎchē
sunkvežimis

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
abipusis eismas

-
地下通道
dìxià tōngdào
požeminė perėja

-
方向盘
fāngxiàngpán
vairas

-
飞艇
fēitǐng
dirižablis