Abstrakti jēdzieni     
ศัพท์นามธรรม

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
pārvalde

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
reklāma

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
bulta

-
ห้าม
hâm
aizliegums

-
อาชีพ
a-chêep
karjera

-
ศูนย์
sǒon
centrs

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
izvēle

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
sadarbība

-
สี
sěe
krāsa

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
kontakts

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
briesmas

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
atzīšanās mīlestībā

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
kritums

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definīcija

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
atšķirība

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
grūtības

-
ทิศทาง
tít′-tang
virziens

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
atklājums

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
traucējumi

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
distance

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
attālums

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
daudzveidība

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
pūles

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
izpēte

-
การล้ม
gan-lóm′
kritiens

-
กำลัง
gam′-lang′
spēks

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
aromāts

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
brīvība

-
ผี
pěe
spoks

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
puse

-
ความสูง
kwam-sǒong
augstums

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
palīdzība

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
slēptuve

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
dzimtene

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
higiēna

-
ความคิด
kwam-kít′
ideja

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
ilūzija

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
iztēle

-
ปัญญา
bhan′-ya
inteliģence

-
การเชิญ
gan-cher̶n
uzaicinājums

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
taisnīgums

-
แสง
sæ̌ng
gaisma

-
การมอง
gan-mawng
skatiens

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
zaudējums

-
การขยาย
ga-rók′-yai
palielinājums

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
kļūda

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
slepkavība

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
tauta

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
jaunums

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
iespēja

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
pacietība

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
plānošana

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
problēma

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
aizsardzība

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
atspulgs

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republika

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
risks

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
drošība

-
ความลับ
kwam-láp′
noslēpums

-
เพศ
pâyt
dzimums

-
เงา
ngao′
ēna

-
ขนาด
kà′-nàt
izmērs

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidaritāte

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
veiksme

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
atbalsts

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradīcija

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
svars