Laikapstākļi     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometrs

-
เมฆ
mâyk
mākonis

-
ความเย็น
kwam-yen′
aukstums

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
pusmēness

-
ความมืด
kwam-mêut
tumsa

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
sausums

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zeme

-
หมอก
màwk
migla

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
sals

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
sarma

-
ความร้อน
kwam-ráwn
karstums

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
viesuļvētra

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
lāsteka

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
zibens

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteors

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
mēness

-
รุ้ง
róong′
varavīksne

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
lietuslāse

-
หิมะ
hì′-má′
sniegs

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
sniegpārsla

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
sniegavīrs

-
ดาว
dao
zvaigzne

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
vētra

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
vētra

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
saule

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
saulesstars

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
saulriets

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometrs

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
negaiss

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
krēsla

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
laikapstākļi

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
mitri apstākļi

-
ลม
lom′
vējš