Апстрактни поими     
Abstract terms

-

administration +

администрација

-

advertising +

рекламирање

-

arrow +

стрела

-

ban +

забрана

-

career +

кариера

-

center +

центар

-

choice +

избор

-

collaboration +

соработка

-

color +

боја

-

contact +

контакт

-

danger +

опасност

-

declaration of love +

изјава на љубов

-

decline +

пад

-

definition +

дефиниција

-

difference +

разлика

-

difficulty +

тешкотија

-

direction +

насока

-

discovery +

откритие

-

disorder +

неред

-

distance +

растојание

-

distance +

растојание

-

diversity +

разновидност

-

effort +

напор

-

exploration +

истражување

-

fall +

пад

-

force +

сила

-

fragrance +

мирис

-

freedom +

слобода

-

ghost +

дух

-

half +

половина

-

height +

висина

-

help +

помош

-

hiding place +

место за криење

-

homeland +

татковина

-

hygiene +

хигиена

-

idea +

идеја

-

illusion +

илузија

-

imagination +

имагинација

-

intelligence +

интелигенција

-

invitation +

покана

-

justice +

правда

-

light +

светлина

-

look +

изглед

-

loss +

загуба

-

magnification +

зголемување

-

mistake +

грешка

-

murder +

убиство

-

nation +

нација

-

novelty +

новост

-

option +

опција

-

patience +

трпение

-

planning +

планирање

-

problem +

проблем

-

protection +

заштита

-

reflection +

одраз

-

republic +

република

-

risk +

ризик

-

safety +

безбедност

-

secret +

тајна

-

sex +

пол

-

shadow +

сенка

-

size +

големина

-

solidarity +

солидарност

-

success +

успех

-

support +

поддршка

-

tradition +

традиција

-

weight +

тежина

-
administration
администрација

-
advertising
рекламирање

-
arrow
стрела

-
ban
забрана

-
career
кариера

-
center
центар

-
choice
избор

-
collaboration
соработка

-
color
боја

-
contact
контакт

-
danger
опасност

-
declaration of love
изјава на љубов

-
decline
пад

-
definition
дефиниција

-
difference
разлика

-
difficulty
тешкотија

-
direction
насока

-
discovery
откритие

-
disorder
неред

-
distance
растојание

-
distance
растојание

-
diversity
разновидност

-
effort
напор

-
exploration
истражување

-
fall
пад

-
force
сила

-
fragrance
мирис

-
freedom
слобода

-
ghost
дух

-
half
половина

-
height
висина

-
help
помош

-
hiding place
место за криење

-
homeland
татковина

-
hygiene
хигиена

-
idea
идеја

-
illusion
илузија

-
imagination
имагинација

-
intelligence
интелигенција

-
invitation
покана

-
justice
правда

-
light
светлина

-
look
изглед

-
loss
загуба

-
magnification
зголемување

-
mistake
грешка

-
murder
убиство

-
nation
нација

-
novelty
новост

-
option
опција

-
patience
трпение

-
planning
планирање

-
problem
проблем

-
protection
заштита

-
reflection
одраз

-
republic
република

-
risk
ризик

-
safety
безбедност

-
secret
тајна

-
sex
пол

-
shadow
сенка

-
size
големина

-
solidarity
солидарност

-
success
успех

-
support
поддршка

-
tradition
традиција

-
weight
тежина