Апстрактни поими     
Abstract terms

-

administration

администрација

-

advertising

рекламирање

-

arrow

стрела

-

ban

забрана

-

career

кариера

-

center

центар

-

choice

избор

-

collaboration

соработка

-

color

боја

-

contact

контакт

-

danger

опасност

-

declaration of love

изјава на љубов

-

definition

дефиниција

-

difference

разлика

-

difficulty

тешкотија

-

direction

насока

-

discovery

откритие

-

disorder

неред

-

distance

растојание

-

distance

растојание

-

diversity

разновидност

-

effort

напор

-

exploration

истражување

-

fall

пад

-

force

сила

-

fragrance

мирис

-

freedom

слобода

-

ghost

дух

-

half

половина

-

height

висина

-

help

помош

-

hiding place

место за криење

-

homeland

татковина

-

hygiene

хигиена

-

idea

идеја

-

illusion

илузија

-

imagination

имагинација

-

intelligence

интелигенција

-

invitation

покана

-

justice

правда

-

light

светлина

-

look

изглед

-

loss

загуба

-

magnification

зголемување

-

mistake

грешка

-

murder

убиство

-

nation

нација

-

novelty

новост

-

option

опција

-

patience

трпение

-

planning

планирање

-

problem

проблем

-

protection

заштита

-

reflection

одраз

-

republic

република

-

risk

ризик

-

safety

безбедност

-

secret

тајна

-

sex

пол

-

shadow

сенка

-

size

големина

-

solidarity

солидарност

-

success

успех

-

support

поддршка

-

tradition

традиција

-

weight

тежина

-
administration
администрација

-
advertising
рекламирање

-
arrow
стрела

-
ban
забрана

-
career
кариера

-
center
центар

-
choice
избор

-
collaboration
соработка

-
color
боја

-
contact
контакт

-
danger
опасност

-
declaration of love
изјава на љубов

-
decline
пад

-
definition
дефиниција

-
difference
разлика

-
difficulty
тешкотија

-
direction
насока

-
discovery
откритие

-
disorder
неред

-
distance
растојание

-
distance
растојание

-
diversity
разновидност

-
effort
напор

-
exploration
истражување

-
fall
пад

-
force
сила

-
fragrance
мирис

-
freedom
слобода

-
ghost
дух

-
half
половина

-
height
висина

-
help
помош

-
hiding place
место за криење

-
homeland
татковина

-
hygiene
хигиена

-
idea
идеја

-
illusion
илузија

-
imagination
имагинација

-
intelligence
интелигенција

-
invitation
покана

-
justice
правда

-
light
светлина

-
look
изглед

-
loss
загуба

-
magnification
зголемување

-
mistake
грешка

-
murder
убиство

-
nation
нација

-
novelty
новост

-
option
опција

-
patience
трпение

-
planning
планирање

-
problem
проблем

-
protection
заштита

-
reflection
одраз

-
republic
република

-
risk
ризик

-
safety
безбедност

-
secret
тајна

-
sex
пол

-
shadow
сенка

-
size
големина

-
solidarity
солидарност

-
success
успех

-
support
поддршка

-
tradition
традиција

-
weight
тежина