Апстрактни поими     
ศัพท์นามธรรม

-

ห้าม
hâm

забрана

-

ปัญญา
bhan′-ya

интелигенција

-

แสง
sæ̌ng

светлина

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
администрација

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
рекламирање

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
стрела

-
ห้าม
hâm
забрана

-
อาชีพ
a-chêep
кариера

-
ศูนย์
sǒon
центар

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
избор

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
соработка

-
สี
sěe
боја

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
контакт

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
опасност

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
изјава на љубов

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
пад

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
дефиниција

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
разлика

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
тешкотија

-
ทิศทาง
tít′-tang
насока

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
откритие

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
неред

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
растојание

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
растојание

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
разновидност

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
напор

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
истражување

-
การล้ม
gan-lóm′
пад

-
กำลัง
gam′-lang′
сила

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
мирис

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
слобода

-
ผี
pěe
дух

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
половина

-
ความสูง
kwam-sǒong
висина

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
помош

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
место за криење

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
татковина

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
хигиена

-
ความคิด
kwam-kít′
идеја

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
илузија

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
имагинација

-
ปัญญา
bhan′-ya
интелигенција

-
การเชิญ
gan-cher̶n
покана

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
правда

-
แสง
sæ̌ng
светлина

-
การมอง
gan-mawng
изглед

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
загуба

-
การขยาย
ga-rók′-yai
зголемување

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
грешка

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
убиство

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
нација

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
новост

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
опција

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
трпение

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
планирање

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
проблем

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
заштита

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
одраз

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
република

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
ризик

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
безбедност

-
ความลับ
kwam-láp′
тајна

-
เพศ
pâyt
пол

-
เงา
ngao′
сенка

-
ขนาด
kà′-nàt
големина

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
солидарност

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
успех

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
поддршка

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
традиција

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
тежина