निसर्ग     
প্রকৃতি

-

শস্যাগার
śasyāgāra

धान्याचे कोठार

-

সৈকত
saikata

समुद्रकिनारा

-

বুদ্বুদ
budbuda

बुडबुडा

-

আগুন
āguna

अग्नी

-

পদাঙ্ক
padāṅka

पावलाचा ठसा

-

ভূগোলক
bhūgōlaka

पृथ्वीचा गोल

-

ফসল
phasala

हंगामानंतर

-

হ্রদ
hrada

सरोवर

-

পর্বত
parbata

पर्वताची रांग

-

পরিদৃশ্য
paridr̥śya

विस्तीर्ण दृश्य

-

বসন্ত
basanta

वसंत ऋतू

-

জলা
jalā

दलदलीचा प्रदेश

-
বৃত্তচাপ
br̥ttacāpa
कंस

-
শস্যাগার
śasyāgāra
धान्याचे कोठार

-
উপসাগর
upasāgara
एक झाड

-
সৈকত
saikata
समुद्रकिनारा

-
বুদ্বুদ
budbuda
बुडबुडा

-
গুহা
guhā
गुहा

-
খামার
khāmāra
शेत

-
আগুন
āguna
अग्नी

-
পদাঙ্ক
padāṅka
पावलाचा ठसा

-
ভূগোলক
bhūgōlaka
पृथ्वीचा गोल

-
ফসল
phasala
हंगामानंतर

-
খড়ের আঁটি
khaṛēra ām̐ṭi
गवत गाठी

-
হ্রদ
hrada
सरोवर

-
পাতা
pātā
पान

-
পর্বত
parbata
पर्वताची रांग

-
মহাসাগর
mahāsāgara
महासागर

-
পরিদৃশ্য
paridr̥śya
विस्तीर्ण दृश्य

-
শিলা
śilā
खडक

-
বসন্ত
basanta
वसंत ऋतू

-
জলা
jalā
दलदलीचा प्रदेश

-
গাছ
gācha
झाड

-
গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
वृक्षाचे खोड

-
উপত্যকা
upatyakā
दरी

-
দৃশ্য
dr̥śya
दृश्य

-
জলের তোড়
jalēra tōṛa
जलप्रधार

-
জলপ্রপাত
jalaprapāta
धबधबा

-
তরঙ্গ
taraṅga
लाट