पॅकेजिंग     
Emballage

-

aluminiumsfolien

अॅल्युमिनियम फॉइल

-

cylinderen

लाकडी पिंप

-

kurven

टोपली

-

flasken

बाटली

-

æsken

पेटी

-

cholokadeæsken

चॉकलेटचा बॉक्स

-

pappet

पुठ्ठा

-

indholdet

सामग्री

-

kassen

खोका

-

konvolutten

लिफाफा

-

knuden

गाठ

-

metalkassen

धातूचा डबा

-

olietromlen

तेलाचा ड्रम

-

emballagen

पॅकेजिंग

-

papiret

कागद

-

papirposen

कागदी पिशवी

-

plasten

प्लॅस्टिक

-

konservesdåsen

कथील/ जस्ताचा डबा

-

tasken

लटकवायची पिशवी

-

vintønden

द्राक्षरसाचे लाकडी पिंप

-

vinflasken

द्राक्षरस बाटली

-

trækassen

लाकडी पेटी

-
aluminiumsfolien
अॅल्युमिनियम फॉइल

-
cylinderen
लाकडी पिंप

-
kurven
टोपली

-
flasken
बाटली

-
æsken
पेटी

-
cholokadeæsken
चॉकलेटचा बॉक्स

-
pappet
पुठ्ठा

-
indholdet
सामग्री

-
kassen
खोका

-
konvolutten
लिफाफा

-
knuden
गाठ

-
metalkassen
धातूचा डबा

-
olietromlen
तेलाचा ड्रम

-
emballagen
पॅकेजिंग

-
papiret
कागद

-
papirposen
कागदी पिशवी

-
plasten
प्लॅस्टिक

-
konservesdåsen
कथील/ जस्ताचा डबा

-
tasken
लटकवायची पिशवी

-
vintønden
द्राक्षरसाचे लाकडी पिंप

-
vinflasken
द्राक्षरस बाटली

-
trækassen
लाकडी पेटी