निसर्ग     
Natur

-

buen +

कंस

-

stalden +

धान्याचे कोठार

-

bugten +

एक झाड

-

stranden +

समुद्रकिनारा

-

boblen +

बुडबुडा

-

hulen +

गुहा

-

gården +

शेत

-

ilden +

अग्नी

-

fodaftrykket +

पावलाचा ठसा

-

globussen +

पृथ्वीचा गोल

-

høsten +

हंगामानंतर

-

høballerne +

गवत गाठी

-

søen +

सरोवर

-

bladet +

पान

-

bjerget +

पर्वताची रांग

-

havet +

महासागर

-

panoramaet +

विस्तीर्ण दृश्य

-

klippen +

खडक

-

kilden +

वसंत ऋतू

-

sumpen +

दलदलीचा प्रदेश

-

træet +

झाड

-

træstammen +

वृक्षाचे खोड

-

dalen +

दरी

-

udsigten +

दृश्य

-

vandstrålen +

जलप्रधार

-

vandfaldet +

धबधबा

-

bølgen +

लाट

-
buen
कंस

-
stalden
धान्याचे कोठार

-
bugten
एक झाड

-
stranden
समुद्रकिनारा

-
boblen
बुडबुडा

-
hulen
गुहा

-
gården
शेत

-
ilden
अग्नी

-
fodaftrykket
पावलाचा ठसा

-
globussen
पृथ्वीचा गोल

-
høsten
हंगामानंतर

-
høballerne
गवत गाठी

-
søen
सरोवर

-
bladet
पान

-
bjerget
पर्वताची रांग

-
havet
महासागर

-
panoramaet
विस्तीर्ण दृश्य

-
klippen
खडक

-
kilden
वसंत ऋतू

-
sumpen
दलदलीचा प्रदेश

-
træet
झाड

-
træstammen
वृक्षाचे खोड

-
dalen
दरी

-
udsigten
दृश्य

-
vandstrålen
जलप्रधार

-
vandfaldet
धबधबा

-
bølgen
लाट