अन्न     
Food

-

appetite

भूक

-

appetizer

पाचन

-

bacon

संस्कारित सूकरमांस

-

birthday cake

वाढदिवसाचा केक

-

biscuit

बिस्किट

-

bratwurst

बेकन

-

bread

पाव

-

breakfast

न्याहारी

-

bun

बन

-

butter

लोणी

-

cafeteria

उपहारगृह

-

cake

केक

-

candy

खडी साखर

-

cashew nut

काजू

-

cheese

 चीज

-

chewing gum

चघळण्याची गोळी

-

chicken

चिकन

-

chocolate

चॉकलेट

-

coconut

नारळ

-

coffee beans

कॉफीच्या बिया

-

cream

मलई

-

cumin

जिरे

-

dessert

मिठाई

-

dessert

मिठाई

-

dinner

रात्रीचे जेवण

-

dish

ताट

-

dough

 मळलेले पीठ

-

egg

अंडे

-

flour

पीठ

-

French fries

फ्रेंच फ्राइज

-

fried egg

तळलेले अंडे

-

hazelnut

 डोंगरी-बदाम

-

ice cream

आइस्क्रीम

-

ketchup

टोमॅटो, इ. ची चटणी

-

lasagna

एक प्रकारचा पास्ता

-

licorice

ज्येष्ठमध

-

lunch

लंच

-

macaroni

इटालियन शेवई

-

mashed potatoes

बटाट्याचे भरीत

-

meat

मांस

-

mushroom

अळंबे

-

noodle

नूडल

-

oatmeal

ओटचे जाडे भरडे पीठ

-

paella

एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-

pancake

पैनकेक

-

peanut

शेंगदाणा

-

pepper

काळी मिरी

-

pepper shaker

मिरपूड हलवणी

-

peppermill

मिरपूड गिरणी

-

gherkin

लोणचे

-

pie

एक पक्वान्न

-

pizza

पिझ्झा

-

popcorn

पॉपकॉर्न

-

potato

बटाटा

-

potato chips

बटाटा वेफर्स

-

praline

बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-

pretzel sticks

चिकट शिलाई

-

raisin

बेदाणा

-

rice

तांदूळ

-

roast pork

डुकराचे भाजलेले मांस

-

salad

कोशिंबीर

-

salami

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

salmon

सॅलमन मासा

-

salt shaker

मीठ मिरपूड

-

sandwich

सैंडविच

-

sauce

चटणी

-

sausage

सॉसेज

-

sesame

तीळ

-

soup

 सार

-

spaghetti

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

spice

मसाला

-

steak

मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-

strawberry tart

छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-

sugar

साखर

-

sundae

गोड पदार्थ

-

sunflower seeds

सूर्यफूल बियाणे

-

sushi

सुशी

-

tart

आंबट

-

toast

टोस्ट

-

waffle

वायफळ बडबड किंवा लेखन

-

waiter

हॉटेलातील वाढपी

-

walnut

अक्रोड

-
appetite
भूक

-
appetizer
पाचन

-
bacon
संस्कारित सूकरमांस

-
birthday cake
वाढदिवसाचा केक

-
biscuit
बिस्किट

-
bratwurst
बेकन

-
bread
पाव

-
breakfast
न्याहारी

-
bun
बन

-
butter
लोणी

-
cafeteria
उपहारगृह

-
cake
केक

-
candy
खडी साखर

-
cashew nut
काजू

-
cheese
 चीज

-
chewing gum
चघळण्याची गोळी

-
chicken
चिकन

-
chocolate
चॉकलेट

-
coconut
नारळ

-
coffee beans
कॉफीच्या बिया

-
cream
मलई

-
cumin
जिरे

-
dessert
मिठाई

-
dessert
मिठाई

-
dinner
रात्रीचे जेवण

-
dish
ताट

-
dough
 मळलेले पीठ

-
egg
अंडे

-
flour
पीठ

-
French fries
फ्रेंच फ्राइज

-
fried egg
तळलेले अंडे

-
hazelnut
 डोंगरी-बदाम

-
ice cream
आइस्क्रीम

-
ketchup
टोमॅटो, इ. ची चटणी

-
lasagna
एक प्रकारचा पास्ता

-
licorice
ज्येष्ठमध

-
lunch
लंच

-
macaroni
इटालियन शेवई

-
mashed potatoes
बटाट्याचे भरीत

-
meat
मांस

-
mushroom
अळंबे

-
noodle
नूडल

-
oatmeal
ओटचे जाडे भरडे पीठ

-
paella
एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-
pancake
पैनकेक

-
peanut
शेंगदाणा

-
pepper
काळी मिरी

-
pepper shaker
मिरपूड हलवणी

-
peppermill
मिरपूड गिरणी

-
gherkin
लोणचे

-
pie
एक पक्वान्न

-
pizza
पिझ्झा

-
popcorn
पॉपकॉर्न

-
potato
बटाटा

-
potato chips
बटाटा वेफर्स

-
praline
बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-
pretzel sticks
चिकट शिलाई

-
raisin
बेदाणा

-
rice
तांदूळ

-
roast pork
डुकराचे भाजलेले मांस

-
salad
कोशिंबीर

-
salami
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
salmon
सॅलमन मासा

-
salt shaker
मीठ मिरपूड

-
sandwich
सैंडविच

-
sauce
चटणी

-
sausage
सॉसेज

-
sesame
तीळ

-
soup
 सार

-
spaghetti
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
spice
मसाला

-
steak
मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-
strawberry tart
छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-
sugar
साखर

-
sundae
गोड पदार्थ

-
sunflower seeds
सूर्यफूल बियाणे

-
sushi
सुशी

-
tart
आंबट

-
toast
टोस्ट

-
waffle
वायफळ बडबड किंवा लेखन

-
waiter
हॉटेलातील वाढपी

-
walnut
अक्रोड