मोठे प्राणी     
Suured loomad

-

alligaator

सुसर

-

sarved

हरणाचे शिंग

-

paavian

हुप्प्या वानर

-

karu

अस्वल

-

pühvel

म्हैस

-

kaamel

उंट

-

gepard

चित्ता

-

lehm

गाय

-

krokodill

मगर

-

dinosaurus

डायनोसार

-

eesel

माकड

-

draakon

ड्रॅगन

-

elevant

हत्ती

-

kaelkirjak

जिराफ

-

gorilla

गोरील्ला

-

jõehobu

हिप्पो

-

hobune

घोडा

-

känguru

कांगारू

-

leopard

बिबट्या

-

lõvi

सिंह

-

laama

लामा

-

ilves

गवय

-

koletis

राक्षस

-

põder

मुसे

-

jaanalind

शहांमृग

-

panda

पांडा

-

siga

डुक्कर

-

jääkaru

ध्रुवीय अस्वल

-

puuma

रानमांजर

-

ninasarvik

गेंडा

-

hirv

काळवीट

-

tiiger

वाघ

-

morsk

वॉलरस

-

ulukhobune

वनघोडा

-

sebra

झेब्रा

-
alligaator
सुसर

-
sarved
हरणाचे शिंग

-
paavian
हुप्प्या वानर

-
karu
अस्वल

-
pühvel
म्हैस

-
kaamel
उंट

-
gepard
चित्ता

-
lehm
गाय

-
krokodill
मगर

-
dinosaurus
डायनोसार

-
eesel
माकड

-
draakon
ड्रॅगन

-
elevant
हत्ती

-
kaelkirjak
जिराफ

-
gorilla
गोरील्ला

-
jõehobu
हिप्पो

-
hobune
घोडा

-
känguru
कांगारू

-
leopard
बिबट्या

-
lõvi
सिंह

-
laama
लामा

-
ilves
गवय

-
koletis
राक्षस

-
põder
मुसे

-
jaanalind
शहांमृग

-
panda
पांडा

-
siga
डुक्कर

-
jääkaru
ध्रुवीय अस्वल

-
puuma
रानमांजर

-
ninasarvik
गेंडा

-
hirv
काळवीट

-
tiiger
वाघ

-
morsk
वॉलरस

-
ulukhobune
वनघोडा

-
sebra
झेब्रा