निसर्ग     
Luonto

-

kaari

कंस

-

talli

धान्याचे कोठार

-

lahti

एक झाड

-

ranta

समुद्रकिनारा

-

kupla

बुडबुडा

-

luola

गुहा

-

maatila

शेत

-

tuli

अग्नी

-

jalanjälki

पावलाचा ठसा

-

maapallo

पृथ्वीचा गोल

-

sato

हंगामानंतर

-

heinäpaalit

गवत गाठी

-

järvi

सरोवर

-

lehti

पान

-

vuori

पर्वताची रांग

-

valtameri

महासागर

-

panoraama

विस्तीर्ण दृश्य

-

kallio

खडक

-

lähde

वसंत ऋतू

-

suo

दलदलीचा प्रदेश

-

puu

झाड

-

puunrunko

वृक्षाचे खोड

-

laakso

दरी

-

näkymä

दृश्य

-

vesisuihku

जलप्रधार

-

vesiputous

धबधबा

-

aalto

लाट

-
kaari
कंस

-
talli
धान्याचे कोठार

-
lahti
एक झाड

-
ranta
समुद्रकिनारा

-
kupla
बुडबुडा

-
luola
गुहा

-
maatila
शेत

-
tuli
अग्नी

-
jalanjälki
पावलाचा ठसा

-
maapallo
पृथ्वीचा गोल

-
sato
हंगामानंतर

-
heinäpaalit
गवत गाठी

-
järvi
सरोवर

-
lehti
पान

-
vuori
पर्वताची रांग

-
valtameri
महासागर

-
panoraama
विस्तीर्ण दृश्य

-
kallio
खडक

-
lähde
वसंत ऋतू

-
suo
दलदलीचा प्रदेश

-
puu
झाड

-
puunrunko
वृक्षाचे खोड

-
laakso
दरी

-
näkymä
दृश्य

-
vesisuihku
जलप्रधार

-
vesiputous
धबधबा

-
aalto
लाट