प्राणी     
Životinje

-

Njemački ovčar

जर्मन मेंढपाळ

-

životinja

प्राणी

-

kljun

चोच

-

dabar

लोकरी जलचर

-

ugriz

चावा

-

divlja svinja

डुक्कर

-

kavez

पिंजरा

-

tele

पोटरी

-

mačka

मांजर

-

pile

पक्ष्याचे पिल्लू

-

kokoš

कोंबडी

-

jelen

हरीण

-

pas

कुत्रा

-

dupin

डॉल्फिन

-

patka

बदक

-

orao

गरूड

-

pero

पिसे

-

plamenac

राजहंस

-

ždrijebe

 तट्टू

-

hrana

अन्न

-

lisica

कोल्हा

-

koza

बकरी

-

guska

हंस

-

zec

ससा

-

kokoš

कोंबडी

-

čaplja

 बगळा

-

rog

शिंग

-

potkova

घोड्याचा नाल

-

janje

कोकरू

-

povodac

ताब्यात ठेवणे

-

jastog

लॉबस्टर

-

ljubav prema životinjama

प्राणी प्रेम

-

majmun

वानर

-

brnjica

जनावराचे नाक

-

gnijezdo

घरटे

-

sova

घुबड

-

papiga

पोपट

-

paun

मोर

-

pelikan

पाणकोळी

-

pingvin

पेंग्विन

-

kućni ljubimac

पाळीव

-

golub

पारवा

-

kunić

ससा

-

pijetao

पाळीव कोंबडा

-

morski lav

समुद्र सिंह

-

galeb

समुद्र ससाणा

-

tuljan

सील

-

ovca

मेंढी

-

zmija

साप

-

roda

करकोचा

-

labud

हंस पक्षी

-

pastrva

ट्राउट

-

pura

टर्की

-

kornjača

 कासव

-

sup

गिधाड

-

vuk

लांडगा

-
Njemački ovčar
जर्मन मेंढपाळ

-
životinja
प्राणी

-
kljun
चोच

-
dabar
लोकरी जलचर

-
ugriz
चावा

-
divlja svinja
डुक्कर

-
kavez
पिंजरा

-
tele
पोटरी

-
mačka
मांजर

-
pile
पक्ष्याचे पिल्लू

-
kokoš
कोंबडी

-
jelen
हरीण

-
pas
कुत्रा

-
dupin
डॉल्फिन

-
patka
बदक

-
orao
गरूड

-
pero
पिसे

-
plamenac
राजहंस

-
ždrijebe
 तट्टू

-
hrana
अन्न

-
lisica
कोल्हा

-
koza
बकरी

-
guska
हंस

-
zec
ससा

-
kokoš
कोंबडी

-
čaplja
 बगळा

-
rog
शिंग

-
potkova
घोड्याचा नाल

-
janje
कोकरू

-
povodac
ताब्यात ठेवणे

-
jastog
लॉबस्टर

-
ljubav prema životinjama
प्राणी प्रेम

-
majmun
वानर

-
brnjica
जनावराचे नाक

-
gnijezdo
घरटे

-
sova
घुबड

-
papiga
पोपट

-
paun
मोर

-
pelikan
पाणकोळी

-
pingvin
पेंग्विन

-
kućni ljubimac
पाळीव

-
golub
पारवा

-
kunić
ससा

-
pijetao
पाळीव कोंबडा

-
morski lav
समुद्र सिंह

-
galeb
समुद्र ससाणा

-
tuljan
सील

-
ovca
मेंढी

-
zmija
साप

-
roda
करकोचा

-
labud
हंस पक्षी

-
pastrva
ट्राउट

-
pura
टर्की

-
kornjača
 कासव

-
sup
गिधाड

-
vuk
लांडगा