साधनसामग्री     
Anyagok

-

sárgaréz

पितळ

-

cement

सिमेंट

-

kerámia

मृत्तिका

-

kendő

कापड

-

anyag

कापड

-

pamut

कापूस

-

kristály

स्फटिक

-

kosz

केर

-

ragasztó

गोंद

-

bőr

कातडी

-

fém

धातू

-

olaj

तेल

-

por

पावडर

-

मीठ

-

homok

वाळू

-

hulladék

भंगार

-

ezüst

चांदी

-

दगड

-

szalma

नळी

-

fa

लाकूड

-

gyapjú

लोकर

-
sárgaréz
पितळ

-
cement
सिमेंट

-
kerámia
मृत्तिका

-
kendő
कापड

-
anyag
कापड

-
pamut
कापूस

-
kristály
स्फटिक

-
kosz
केर

-
ragasztó
गोंद

-
bőr
कातडी

-
fém
धातू

-
olaj
तेल

-
por
पावडर

-

मीठ

-
homok
वाळू

-
hulladék
भंगार

-
ezüst
चांदी

-

दगड

-
szalma
नळी

-
fa
लाकूड

-
gyapjú
लोकर