साधनसामग्री     
Bahan

-

kuningan

पितळ

-

semen

सिमेंट

-

keramik

मृत्तिका

-

taplak

कापड

-

kain

कापड

-

katun

कापूस

-

kristal

स्फटिक

-

kotoran

केर

-

lem

गोंद

-

kulit

कातडी

-

logam

धातू

-

minyak

तेल

-

bubuk

पावडर

-

garam

मीठ

-

pasir

वाळू

-

sampah

भंगार

-

perak

चांदी

-

batu

दगड

-

jerami

नळी

-

kayu

लाकूड

-

wol

लोकर

-
kuningan
पितळ

-
semen
सिमेंट

-
keramik
मृत्तिका

-
taplak
कापड

-
kain
कापड

-
katun
कापूस

-
kristal
स्फटिक

-
kotoran
केर

-
lem
गोंद

-
kulit
कातडी

-
logam
धातू

-
minyak
तेल

-
bubuk
पावडर

-
garam
मीठ

-
pasir
वाळू

-
sampah
भंगार

-
perak
चांदी

-
batu
दगड

-
jerami
नळी

-
kayu
लाकूड

-
wol
लोकर