मोठे प्राणी     
Hewan besar

-

buaya aligator

सुसर

-

tanduk rusa

हरणाचे शिंग

-

babun

हुप्प्या वानर

-

beruang

अस्वल

-

kerbau

म्हैस

-

unta

उंट

-

cheetah

चित्ता

-

sapi

गाय

-

buaya

मगर

-

dinosaurus

डायनोसार

-

keledai

माकड

-

naga

ड्रॅगन

-

gajah

हत्ती

-

jerapah

जिराफ

-

gorila

गोरील्ला

-

kuda nil

हिप्पो

-

kuda

घोडा

-

kanguru

कांगारू

-

macan tutul

बिबट्या

-

singa

सिंह

-

llama

लामा

-

lynx

गवय

-

monster

राक्षस

-

moose

मुसे

-

burung unta

शहांमृग

-

panda

पांडा

-

babi

डुक्कर

-

beruang kutub

ध्रुवीय अस्वल

-

puma

रानमांजर

-

badak

गेंडा

-

rusa jantan

काळवीट

-

harimau

वाघ

-

beruang laut

वॉलरस

-

kuda liar

वनघोडा

-

zebra

झेब्रा

-
buaya aligator
सुसर

-
tanduk rusa
हरणाचे शिंग

-
babun
हुप्प्या वानर

-
beruang
अस्वल

-
kerbau
म्हैस

-
unta
उंट

-
cheetah
चित्ता

-
sapi
गाय

-
buaya
मगर

-
dinosaurus
डायनोसार

-
keledai
माकड

-
naga
ड्रॅगन

-
gajah
हत्ती

-
jerapah
जिराफ

-
gorila
गोरील्ला

-
kuda nil
हिप्पो

-
kuda
घोडा

-
kanguru
कांगारू

-
macan tutul
बिबट्या

-
singa
सिंह

-
llama
लामा

-
lynx
गवय

-
monster
राक्षस

-
moose
मुसे

-
burung unta
शहांमृग

-
panda
पांडा

-
babi
डुक्कर

-
beruang kutub
ध्रुवीय अस्वल

-
puma
रानमांजर

-
badak
गेंडा

-
rusa jantan
काळवीट

-
harimau
वाघ

-
beruang laut
वॉलरस

-
kuda liar
वनघोडा

-
zebra
झेब्रा