अन्न     
Alimenti

-

l'appetito

भूक

-

l'aperitivo

पाचन

-

la pancetta

संस्कारित सूकरमांस

-

la torta di compleanno

वाढदिवसाचा केक

-

il biscotto

बिस्किट

-

la salsiccia

बेकन

-

il pane

पाव

-

la prima colazione

न्याहारी

-

il burro

लोणी

-

la mensa

उपहारगृह

-

il dolce

केक

-

le caramelle

खडी साखर

-

l'anacardo

काजू

-

il formaggio

 चीज

-

la gomma da masticare

चघळण्याची गोळी

-

il pollo

चिकन

-

il cioccolato

चॉकलेट

-

i chicchi di caffè

कॉफीच्या बिया

-

la panna

मलई

-

il cumino

जिरे

-

il dessert

मिठाई

-

il dessert

मिठाई

-

la cena

रात्रीचे जेवण

-

il piatto

ताट

-

l'impasto

 मळलेले पीठ

-

l'uovo

अंडे

-

la farina

पीठ

-

la patatine fritte

फ्रेंच फ्राइज

-

l'uovo all'occhio di bue

तळलेले अंडे

-

la nocciola

 डोंगरी-बदाम

-

il gelato

आइस्क्रीम

-

il ketchup

टोमॅटो, इ. ची चटणी

-

la lasagna

एक प्रकारचा पास्ता

-

la liquirizia

ज्येष्ठमध

-

il pranzo

लंच

-

i maccheroni

इटालियन शेवई

-

le patate schiacciate

बटाट्याचे भरीत

-

la carne

मांस

-

il fungo

अळंबे

-

la pasta

नूडल

-

la farina d'avena

ओटचे जाडे भरडे पीठ

-

la paella

एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-

la frittella

पैनकेक

-

l'arachide

शेंगदाणा

-

il pepe

काळी मिरी

-

il pepino

मिरपूड हलवणी

-

il macinapepe

मिरपूड गिरणी

-

il pasticcio

एक पक्वान्न

-

la pizza

पिझ्झा

-

il popcorn

पॉपकॉर्न

-

la patata

बटाटा

-

le patatine

बटाटा वेफर्स

-

la pralina

बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-

i bastoncini di pretzel

चिकट शिलाई

-

l'uvetta

बेदाणा

-

il riso

तांदूळ

-

l'arrosto di maiale

डुकराचे भाजलेले मांस

-

l'insalata

कोशिंबीर

-

il salame

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

il salmone

सॅलमन मासा

-

la saliera

मीठ मिरपूड

-

il sandwich

सैंडविच

-

la salsa

चटणी

-

la salsiccia

सॉसेज

-

il sesamo

तीळ

-

la zuppa

 सार

-

gli spaghetti

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

la spezia

मसाला

-

la bistecca

मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-

la torta di fragole

छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-

lo zucchero

साखर

-

la coppa gelato

गोड पदार्थ

-

i semi di girasole

सूर्यफूल बियाणे

-

il sushi

सुशी

-

la torta

आंबट

-

il tost

टोस्ट

-

la cialda

वायफळ बडबड किंवा लेखन

-

il cameriere

हॉटेलातील वाढपी

-

il noce

अक्रोड

-
l'appetito
भूक

-
l'aperitivo
पाचन

-
la pancetta
संस्कारित सूकरमांस

-
la torta di compleanno
वाढदिवसाचा केक

-
il biscotto
बिस्किट

-
la salsiccia
बेकन

-
il pane
पाव

-
la prima colazione
न्याहारी

-
il panino
बन

-
il burro
लोणी

-
la mensa
उपहारगृह

-
il dolce
केक

-
le caramelle
खडी साखर

-
l'anacardo
काजू

-
il formaggio
 चीज

-
la gomma da masticare
चघळण्याची गोळी

-
il pollo
चिकन

-
il cioccolato
चॉकलेट

-
la noce di cocco
नारळ

-
i chicchi di caffè
कॉफीच्या बिया

-
la panna
मलई

-
il cumino
जिरे

-
il dessert
मिठाई

-
il dessert
मिठाई

-
la cena
रात्रीचे जेवण

-
il piatto
ताट

-
l'impasto
 मळलेले पीठ

-
l'uovo
अंडे

-
la farina
पीठ

-
la patatine fritte
फ्रेंच फ्राइज

-
l'uovo all'occhio di bue
तळलेले अंडे

-
la nocciola
 डोंगरी-बदाम

-
il gelato
आइस्क्रीम

-
il ketchup
टोमॅटो, इ. ची चटणी

-
la lasagna
एक प्रकारचा पास्ता

-
la liquirizia
ज्येष्ठमध

-
il pranzo
लंच

-
i maccheroni
इटालियन शेवई

-
le patate schiacciate
बटाट्याचे भरीत

-
la carne
मांस

-
il fungo
अळंबे

-
la pasta
नूडल

-
la farina d'avena
ओटचे जाडे भरडे पीठ

-
la paella
एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-
la frittella
पैनकेक

-
l'arachide
शेंगदाणा

-
il pepe
काळी मिरी

-
il pepino
मिरपूड हलवणी

-
il macinapepe
मिरपूड गिरणी

-
il cetriolo sotto aceto
लोणचे

-
il pasticcio
एक पक्वान्न

-
la pizza
पिझ्झा

-
il popcorn
पॉपकॉर्न

-
la patata
बटाटा

-
le patatine
बटाटा वेफर्स

-
la pralina
बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-
i bastoncini di pretzel
चिकट शिलाई

-
l'uvetta
बेदाणा

-
il riso
तांदूळ

-
l'arrosto di maiale
डुकराचे भाजलेले मांस

-
l'insalata
कोशिंबीर

-
il salame
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
il salmone
सॅलमन मासा

-
la saliera
मीठ मिरपूड

-
il sandwich
सैंडविच

-
la salsa
चटणी

-
la salsiccia
सॉसेज

-
il sesamo
तीळ

-
la zuppa
 सार

-
gli spaghetti
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
la spezia
मसाला

-
la bistecca
मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-
la torta di fragole
छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-
lo zucchero
साखर

-
la coppa gelato
गोड पदार्थ

-
i semi di girasole
सूर्यफूल बियाणे

-
il sushi
सुशी

-
la torta
आंबट

-
il tost
टोस्ट

-
la cialda
वायफळ बडबड किंवा लेखन

-
il cameriere
हॉटेलातील वाढपी

-
il noce
अक्रोड