निसर्ग     
Daba

-

arka +

कंस

-

klēts +

धान्याचे कोठार

-

līcis +

एक झाड

-

pludmale +

समुद्रकिनारा

-

burbulis +

बुडबुडा

-

ala +

गुहा

-

saimniecība +

शेत

-

uguns +

अग्नी

-

pēdas nospiedums +

पावलाचा ठसा

-

zemeslode +

पृथ्वीचा गोल

-

raža +

हंगामानंतर

-

siena ķīpas +

गवत गाठी

-

ezers +

सरोवर

-

lapa +

पान

-

kalns +

पर्वताची रांग

-

okeāns +

महासागर

-

panorāma +

विस्तीर्ण दृश्य

-

klints +

खडक

-

pavasaris +

वसंत ऋतू

-

purvs +

दलदलीचा प्रदेश

-

koks +

झाड

-

koka stumbrs +

वृक्षाचे खोड

-

ieleja +

दरी

-

skats +

दृश्य

-

ūdens strūkla +

जलप्रधार

-

ūdenskritums +

धबधबा

-

vilnis +

लाट

-
arka
कंस

-
klēts
धान्याचे कोठार

-
līcis
एक झाड

-
pludmale
समुद्रकिनारा

-
burbulis
बुडबुडा

-
ala
गुहा

-
saimniecība
शेत

-
uguns
अग्नी

-
pēdas nospiedums
पावलाचा ठसा

-
zemeslode
पृथ्वीचा गोल

-
raža
हंगामानंतर

-
siena ķīpas
गवत गाठी

-
ezers
सरोवर

-
lapa
पान

-
kalns
पर्वताची रांग

-
okeāns
महासागर

-
panorāma
विस्तीर्ण दृश्य

-
klints
खडक

-
pavasaris
वसंत ऋतू

-
purvs
दलदलीचा प्रदेश

-
koks
झाड

-
koka stumbrs
वृक्षाचे खोड

-
ieleja
दरी

-
skats
दृश्य

-
ūdens strūkla
जलप्रधार

-
ūdenskritums
धबधबा

-
vilnis
लाट