फर्निचर     
Mobiliário

-

a poltrona

आरामखुर्ची

-

a cama

वाफा

-

a roupa de cama

अंथरूण

-

a estante

ग्रंथकपाट

-

a carpete

गालिचा

-

a cadeira

खुर्ची

-

a cómoda

कपडे ठेवण्याचे कपाट

-

o berço

पाळणा

-

o armário

कपाट

-

a cortina

पडदा

-

a cortina

पडदा

-

a mesa

मेज

-

a ventoinha

चाहता

-

o tapete

चटई

-

o parque

पाळणा

-

a cadeira de balanço

गोल फिरणारी खुर्ची

-

o cofre

तिजोरी

-

o assento

आसन

-

a prateleira

फडताळ

-

a mesa lateral

साइड टेबल

-

o sofá

सोफा

-

o banco alto

स्टूल

-

a mesa

टेबल

-

o candeeiro de mesa

टेबल दिवा

-

o cesto dos papéis

कचऱ्याची टोपली

-
a poltrona
आरामखुर्ची

-
a cama
वाफा

-
a roupa de cama
अंथरूण

-
a estante
ग्रंथकपाट

-
a carpete
गालिचा

-
a cadeira
खुर्ची

-
a cómoda
कपडे ठेवण्याचे कपाट

-
o berço
पाळणा

-
o armário
कपाट

-
a cortina
पडदा

-
a cortina
पडदा

-
a mesa
मेज

-
a ventoinha
चाहता

-
o tapete
चटई

-
o parque
पाळणा

-
a cadeira de balanço
गोल फिरणारी खुर्ची

-
o cofre
तिजोरी

-
o assento
आसन

-
a prateleira
फडताळ

-
a mesa lateral
साइड टेबल

-
o sofá
सोफा

-
o banco alto
स्टूल

-
a mesa
टेबल

-
o candeeiro de mesa
टेबल दिवा

-
o cesto dos papéis
कचऱ्याची टोपली