निसर्ग     
Natură

-

arc +

कंस

-

hambar +

धान्याचे कोठार

-

golf +

एक झाड

-

plajă +

समुद्रकिनारा

-

balonaș +

बुडबुडा

-

peşteră +

गुहा

-

fermă +

शेत

-

incendiu +

अग्नी

-

amprenta +

पावलाचा ठसा

-

lume +

पृथ्वीचा गोल

-

recolta +

हंगामानंतर

-

baloturi de fân +

गवत गाठी

-

lac +

सरोवर

-

frunză +

पान

-

munte +

पर्वताची रांग

-

ocean +

महासागर

-

panoramă +

विस्तीर्ण दृश्य

-

piatră +

खडक

-

primăvară +

वसंत ऋतू

-

mlaştină +

दलदलीचा प्रदेश

-

copac +

झाड

-

trunchi de copac +

वृक्षाचे खोड

-

vale +

दरी

-

priveliște +

दृश्य

-

jet de apă +

जलप्रधार

-

cascada +

धबधबा

-

val +

लाट

-
arc
कंस

-
hambar
धान्याचे कोठार

-
golf
एक झाड

-
plajă
समुद्रकिनारा

-
balonaș
बुडबुडा

-
peşteră
गुहा

-
fermă
शेत

-
incendiu
अग्नी

-
amprenta
पावलाचा ठसा

-
lume
पृथ्वीचा गोल

-
recolta
हंगामानंतर

-
baloturi de fân
गवत गाठी

-
lac
सरोवर

-
frunză
पान

-
munte
पर्वताची रांग

-
ocean
महासागर

-
panoramă
विस्तीर्ण दृश्य

-
piatră
खडक

-
primăvară
वसंत ऋतू

-
mlaştină
दलदलीचा प्रदेश

-
copac
झाड

-
trunchi de copac
वृक्षाचे खोड

-
vale
दरी

-
priveliște
दृश्य

-
jet de apă
जलप्रधार

-
cascada
धबधबा

-
val
लाट