साधनसामग्री     
Materiale

-

alamă

पितळ

-

ciment

सिमेंट

-

ceramică

मृत्तिका

-

cârpă

कापड

-

cârpă

कापड

-

bumbac

कापूस

-

cristal

स्फटिक

-

murdărie

केर

-

lipici

गोंद

-

piele

कातडी

-

metal

धातू

-

ulei

तेल

-

pulbere

पावडर

-

sare

मीठ

-

nisip

वाळू

-

resturi

भंगार

-

argint

चांदी

-

piatră

दगड

-

paie

नळी

-

lemn

लाकूड

-

lână

लोकर

-
alamă
पितळ

-
ciment
सिमेंट

-
ceramică
मृत्तिका

-
cârpă
कापड

-
cârpă
कापड

-
bumbac
कापूस

-
cristal
स्फटिक

-
murdărie
केर

-
lipici
गोंद

-
piele
कातडी

-
metal
धातू

-
ulei
तेल

-
pulbere
पावडर

-
sare
मीठ

-
nisip
वाळू

-
resturi
भंगार

-
argint
चांदी

-
piatră
दगड

-
paie
नळी

-
lemn
लाकूड

-
lână
लोकर