वास्तुकला     
Arhitectură

-

arhitectura +

वास्तुकला

-

arena +

अखाडा

-

hambar +

धान्य कोठार

-

baroc +

तर्हेवाईक

-

bloc +

अडथळा

-

caramida casa +

विटांचे घर

-

pod +

पूल

-

clădire +

इमारत

-

castel +

किल्ला

-

catedrala +

परगण्यातील प्रमुख चर्च

-

coloana +

खांब

-

construirea site-ului +

बांधकाम क्षेत्र

-

dom +

घुमट

-

faţadă +

दर्शनी भाग

-

stadionul de fotbal +

फूटबॉल मैदान

-

fort +

किल्ला

-

fronton +

चांदई

-

poartă +

प्रवेशद्वार

-

casa pe jumătate din lemn +

अर्धवट लाकडाचे घर

-

far +

दीपगृह

-

monument +

स्मारक

-

moschee +

मस्जिद

-

obelisc +

स्मारक स्तंभ

-

cladire de birouri +

कार्यालय इमारत

-

acoperiş +

छप्पर

-

ruina +

उद्ध्वस्त करणे

-

schela +

मचाण

-

zgârie-nori +

गगनचुंबी इमारत

-

pod suspendat +

झुलता पूल

-

țiglă +

फरशी

-
arhitectura
वास्तुकला

-
arena
अखाडा

-
hambar
धान्य कोठार

-
baroc
तर्हेवाईक

-
bloc
अडथळा

-
caramida casa
विटांचे घर

-
pod
पूल

-
clădire
इमारत

-
castel
किल्ला

-
catedrala
परगण्यातील प्रमुख चर्च

-
coloana
खांब

-
construirea site-ului
बांधकाम क्षेत्र

-
dom
घुमट

-
faţadă
दर्शनी भाग

-
stadionul de fotbal
फूटबॉल मैदान

-
fort
किल्ला

-
fronton
चांदई

-
poartă
प्रवेशद्वार

-
casa pe jumătate din lemn
अर्धवट लाकडाचे घर

-
far
दीपगृह

-
monument
स्मारक

-
moschee
मस्जिद

-
obelisc
स्मारक स्तंभ

-
cladire de birouri
कार्यालय इमारत

-
acoperiş
छप्पर

-
ruina
उद्ध्वस्त करणे

-
schela
मचाण

-
zgârie-nori
गगनचुंबी इमारत

-
pod suspendat
झुलता पूल

-
țiglă
फरशी