साधनसामग्री     
Malzemeler

-

pirinç

पितळ

-

çimento

सिमेंट

-

seramik

मृत्तिका

-

bez

कापड

-

bez

कापड

-

pamuk

कापूस

-

kristal

स्फटिक

-

kir

केर

-

tutkal

गोंद

-

deri

कातडी

-

metal

धातू

-

yağ

तेल

-

toz

पावडर

-

tuz

मीठ

-

kum

वाळू

-

hurda

भंगार

-

gümüş

चांदी

-

taş

दगड

-

saman

नळी

-

odun

लाकूड

-

yün

लोकर

-
pirinç
पितळ

-
çimento
सिमेंट

-
seramik
मृत्तिका

-
bez
कापड

-
bez
कापड

-
pamuk
कापूस

-
kristal
स्फटिक

-
kir
केर

-
tutkal
गोंद

-
deri
कातडी

-
metal
धातू

-
yağ
तेल

-
toz
पावडर

-
tuz
मीठ

-
kum
वाळू

-
hurda
भंगार

-
gümüş
चांदी

-
taş
दगड

-
saman
नळी

-
odun
लाकूड

-
yün
लोकर