शहर     
Şehir

-

havaalanı

विमानतळ

-

apartman

सदनिका इमारत

-

banka

बँक

-

büyük şehir

मोठे शहर

-

bisiklet yolu

दुचाकीसाठी रस्ता

-

tekne limanı

बंदर

-

sermaye

भांडवल

-

çan

मनोऱ्यातील घंटानाद

-

mezarlık

दफनभूमी

-

sinema

चित्रपट

-

şehir

शहर

-

şehir haritası

शहरांचा नकाशा

-

suç

गुन्हा

-

gösteri

प्रयोग

-

fuar

निष्पक्ष

-

itfaiye

अग्निशामक दल

-

çeşme

कारंजे

-

çöp

कचरा

-

liman / liman

बंदर

-

otel

हॉटेल

-

hidrant

पाण्याचा लांब पाईप

-

dönüm noktası

सीमाचिन्ह

-

posta kutusu

पत्रपेटी

-

mahalle

आसपासचे

-

neon ışık

निआँन दीपचा प्रकाश

-

gece kulübü

नाइट क्लब

-

eski şehir

जुने शहर

-

opera

ओपेरा

-

park

उद्यान

-

bank

उद्यानातील बाकडे

-

otopark

वाहन तळ

-

telefon kulübesi

फोन टपरी

-

posta kodu (ZIP)

टपालाचा पिनकोड

-

cezaevi

तुरुंग

-

pub

पब

-

manzara

प्रेक्षणीय स्थळे

-

şehrin silueti

क्षितिजरेखा

-

sokak lambası

रस्त्यावरील दिवे

-

turizm ofisi

पर्यटन कार्यालय

-

kule

बुरूज

-

tünel

बोगदा

-

araç

वाहन

-

köy

खेडं

-

su kulesi

पाण्याचा बुरूज

-
havaalanı
विमानतळ

-
apartman
सदनिका इमारत

-
banka
बँक

-
büyük şehir
मोठे शहर

-
bisiklet yolu
दुचाकीसाठी रस्ता

-
tekne limanı
बंदर

-
sermaye
भांडवल

-
çan
मनोऱ्यातील घंटानाद

-
mezarlık
दफनभूमी

-
sinema
चित्रपट

-
şehir
शहर

-
şehir haritası
शहरांचा नकाशा

-
suç
गुन्हा

-
gösteri
प्रयोग

-
fuar
निष्पक्ष

-
itfaiye
अग्निशामक दल

-
çeşme
कारंजे

-
çöp
कचरा

-
liman / liman
बंदर

-
otel
हॉटेल

-
hidrant
पाण्याचा लांब पाईप

-
dönüm noktası
सीमाचिन्ह

-
posta kutusu
पत्रपेटी

-
mahalle
आसपासचे

-
neon ışık
निआँन दीपचा प्रकाश

-
gece kulübü
नाइट क्लब

-
eski şehir
जुने शहर

-
opera
ओपेरा

-
park
उद्यान

-
bank
उद्यानातील बाकडे

-
otopark
वाहन तळ

-
telefon kulübesi
फोन टपरी

-
posta kodu (ZIP)
टपालाचा पिनकोड

-
cezaevi
तुरुंग

-
pub
पब

-
manzara
प्रेक्षणीय स्थळे

-
şehrin silueti
क्षितिजरेखा

-
sokak lambası
रस्त्यावरील दिवे

-
turizm ofisi
पर्यटन कार्यालय

-
kule
बुरूज

-
tünel
बोगदा

-
araç
वाहन

-
köy
खेडं

-
su kulesi
पाण्याचा बुरूज