मोठे प्राणी     
Büyük hayvanlar

-

timsah +

सुसर

-

boynuz +

हरणाचे शिंग

-

babun +

हुप्प्या वानर

-

ayı +

अस्वल

-

buffalo +

म्हैस

-

deve +

उंट

-

çita +

चित्ता

-

inek +

गाय

-

timsah +

मगर

-

dinozor +

डायनोसार

-

eşek +

माकड

-

ejderha +

ड्रॅगन

-

fil +

हत्ती

-

zürafa +

जिराफ

-

goril +

गोरील्ला

-

hippo +

हिप्पो

-

at +

घोडा

-

kanguru +

कांगारू

-

leopar +

बिबट्या

-

aslan +

सिंह

-

lama +

लामा

-

vaşak +

गवय

-

canavar +

राक्षस

-

geyik +

मुसे

-

devekuşu +

शहांमृग

-

panda +

पांडा

-

domuz +

डुक्कर

-

kutup ayısı +

ध्रुवीय अस्वल

-

puma +

रानमांजर

-

gergedan +

गेंडा

-

geyik +

काळवीट

-

kaplan +

वाघ

-

mors +

वॉलरस

-

yaban atı +

वनघोडा

-

zebra +

झेब्रा

-
timsah
सुसर

-
boynuz
हरणाचे शिंग

-
babun
हुप्प्या वानर

-
ayı
अस्वल

-
buffalo
म्हैस

-
deve
उंट

-
çita
चित्ता

-
inek
गाय

-
timsah
मगर

-
dinozor
डायनोसार

-
eşek
माकड

-
ejderha
ड्रॅगन

-
fil
हत्ती

-
zürafa
जिराफ

-
goril
गोरील्ला

-
hippo
हिप्पो

-
at
घोडा

-
kanguru
कांगारू

-
leopar
बिबट्या

-
aslan
सिंह

-
lama
लामा

-
vaşak
गवय

-
canavar
राक्षस

-
geyik
मुसे

-
devekuşu
शहांमृग

-
panda
पांडा

-
domuz
डुक्कर

-
kutup ayısı
ध्रुवीय अस्वल

-
puma
रानमांजर

-
gergedan
गेंडा

-
geyik
काळवीट

-
kaplan
वाघ

-
mors
वॉलरस

-
yaban atı
वनघोडा

-
zebra
झेब्रा