मोठे प्राणी     
Büyük hayvanlar

-

timsah

सुसर

-

boynuz

हरणाचे शिंग

-

babun

हुप्प्या वानर

-

ayı

अस्वल

-

buffalo

म्हैस

-

deve

उंट

-

çita

चित्ता

-

inek

गाय

-

timsah

मगर

-

dinozor

डायनोसार

-

eşek

माकड

-

ejderha

ड्रॅगन

-

fil

हत्ती

-

zürafa

जिराफ

-

goril

गोरील्ला

-

hippo

हिप्पो

-

at

घोडा

-

kanguru

कांगारू

-

leopar

बिबट्या

-

aslan

सिंह

-

lama

लामा

-

vaşak

गवय

-

canavar

राक्षस

-

geyik

मुसे

-

devekuşu

शहांमृग

-

panda

पांडा

-

domuz

डुक्कर

-

kutup ayısı

ध्रुवीय अस्वल

-

puma

रानमांजर

-

gergedan

गेंडा

-

geyik

काळवीट

-

kaplan

वाघ

-

mors

वॉलरस

-

yaban atı

वनघोडा

-

zebra

झेब्रा

-
timsah
सुसर

-
boynuz
हरणाचे शिंग

-
babun
हुप्प्या वानर

-
ayı
अस्वल

-
buffalo
म्हैस

-
deve
उंट

-
çita
चित्ता

-
inek
गाय

-
timsah
मगर

-
dinozor
डायनोसार

-
eşek
माकड

-
ejderha
ड्रॅगन

-
fil
हत्ती

-
zürafa
जिराफ

-
goril
गोरील्ला

-
hippo
हिप्पो

-
at
घोडा

-
kanguru
कांगारू

-
leopar
बिबट्या

-
aslan
सिंह

-
lama
लामा

-
vaşak
गवय

-
canavar
राक्षस

-
geyik
मुसे

-
devekuşu
शहांमृग

-
panda
पांडा

-
domuz
डुक्कर

-
kutup ayısı
ध्रुवीय अस्वल

-
puma
रानमांजर

-
gergedan
गेंडा

-
geyik
काळवीट

-
kaplan
वाघ

-
mors
वॉलरस

-
yaban atı
वनघोडा

-
zebra
झेब्रा