मोठे प्राणी     
Động vật lớn

-

cá sấu +

सुसर

-

hươu, nai +

हरणाचे शिंग

-

khỉ đầu chó +

हुप्प्या वानर

-

gấu +

अस्वल

-

trâu +

म्हैस

-

lạc đà +

उंट

-

con báo gêpa +

चित्ता

-

bò cái +

गाय

-

cá sấu +

मगर

-

khủng long +

डायनोसार

-

con lừa +

माकड

-

con rồng +

ड्रॅगन

-

con voi +

हत्ती

-

con hươu cao cổ +

जिराफ

-

khỉ độc gôrila +

गोरील्ला

-

hà mã +

हिप्पो

-

con ngựa +

घोडा

-

chuột túi +

कांगारू

-

con báo hoa mai +

बिबट्या

-

sư tử +

सिंह

-

lạc đà không bướu +

लामा

-

mèo rừng +

गवय

-

con quái vật +

राक्षस

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

मुसे

-

đà điểu +

शहांमृग

-

gấu trúc +

पांडा

-

con lợn +

डुक्कर

-

gấu Bắc cực +

ध्रुवीय अस्वल

-

con báo sư tử +

रानमांजर

-

con tê giác +

गेंडा

-

con hươu đực +

काळवीट

-

con hổ +

वाघ

-

con hải mã +

वॉलरस

-

ngựa hoang +

वनघोडा

-

ngựa vằn +

झेब्रा

-
cá sấu
सुसर

-
hươu, nai
हरणाचे शिंग

-
khỉ đầu chó
हुप्प्या वानर

-
gấu
अस्वल

-
trâu
म्हैस

-
lạc đà
उंट

-
con báo gêpa
चित्ता

-
bò cái
गाय

-
cá sấu
मगर

-
khủng long
डायनोसार

-
con lừa
माकड

-
con rồng
ड्रॅगन

-
con voi
हत्ती

-
con hươu cao cổ
जिराफ

-
khỉ độc gôrila
गोरील्ला

-
hà mã
हिप्पो

-
con ngựa
घोडा

-
chuột túi
कांगारू

-
con báo hoa mai
बिबट्या

-
sư tử
सिंह

-
lạc đà không bướu
लामा

-
mèo rừng
गवय

-
con quái vật
राक्षस

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
मुसे

-
đà điểu
शहांमृग

-
gấu trúc
पांडा

-
con lợn
डुक्कर

-
gấu Bắc cực
ध्रुवीय अस्वल

-
con báo sư tử
रानमांजर

-
con tê giác
गेंडा

-
con hươu đực
काळवीट

-
con hổ
वाघ

-
con hải mã
वॉलरस

-
ngựa hoang
वनघोडा

-
ngựa vằn
झेब्रा