लहान प्राणी     
Động vật nhỏ

-

con kiến

मुंगी

-

bọ cánh cứng

भुंगा

-

con chim

पक्षी

-

lồng chim

पिंजरा

-

tổ chim nhân tạo

पक्षीघर

-

ong nghệ

मोठी माशी

-

con bướm

फुलपाखरू

-

sâu

सुरवंट

-

con rết

गोम

-

con cua

खेकडा

-

con ruồi

उडणे

-

con ếch

बेडूक

-

cá vàng

देवमासा

-

châu chấu

गवती टोळ

-

chuột bạch

प्रयोगासाठी वापरली जाणारी व्यक्ती

-

chuột hamster

घुशिसारखा एक प्राणी

-

con nhím

साळू

-

chim ruồi

गुणगुण करणारा पक्षी

-

con kỳ nhông

घोखड

-

côn trùng

कीटक

-

con sứa

जेलीफिश

-

mèo con

मांजरीचे पिल्लू

-

bọ rùa

सोनपंखी किडा

-

con muỗi

डास

-

con chuột

उंदीर

-

con hàu

ऑयस्टर

-

bọ cạp

विंचू

-

cá ngựa

समुद्री घोडा

-

con nghêu

कवच

-

con tôm

कोळंबी

-

con nhện

कोळी

-

mạng nhện

कोळ्याचें जाळें

-

con sao biển

स्टारफिश

-

ong bắp cày

गांधील माशी

-
con kiến
मुंगी

-
bọ cánh cứng
भुंगा

-
con chim
पक्षी

-
lồng chim
पिंजरा

-
tổ chim nhân tạo
पक्षीघर

-
ong nghệ
मोठी माशी

-
con bướm
फुलपाखरू

-
sâu
सुरवंट

-
con rết
गोम

-
con cua
खेकडा

-
con ruồi
उडणे

-
con ếch
बेडूक

-
cá vàng
देवमासा

-
châu chấu
गवती टोळ

-
chuột bạch
प्रयोगासाठी वापरली जाणारी व्यक्ती

-
chuột hamster
घुशिसारखा एक प्राणी

-
con nhím
साळू

-
chim ruồi
गुणगुण करणारा पक्षी

-
con kỳ nhông
घोखड

-
côn trùng
कीटक

-
con sứa
जेलीफिश

-
mèo con
मांजरीचे पिल्लू

-
bọ rùa
सोनपंखी किडा

-
con thằn lằn
पाल

-
con rận


-
con sóc ngắn đuôi macmôt
मार्मोत

-
con muỗi
डास

-
con chuột
उंदीर

-
con hàu
ऑयस्टर

-
bọ cạp
विंचू

-
cá ngựa
समुद्री घोडा

-
con nghêu
कवच

-
con tôm
कोळंबी

-
con nhện
कोळी

-
mạng nhện
कोळ्याचें जाळें

-
con sao biển
स्टारफिश

-
ong bắp cày
गांधील माशी