रहदारी     
交通

-

事故
shìgù

अपघात

-

自行车
zìxíngchē

दुचाकी

-

巴士
bāshì

बसगाडी

-

缆车
lǎnchē

केबलकार

-

汽车
qìchē

गाडी

-

马车
mǎchē

आगगाडीचा डबा

-

塞满
sāi mǎn

दाटी

-

公路
gōnglù

राज मार्ग

-

游轮
yóulún

समुद्रपर्यटन जहाज

-

死胡同
sǐhútòng

बंद गल्ली

-

出发
chūfā

प्रस्थान

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

आपातकालीन ब्रेक

-

入口
rùkǒu

प्रवेशद्वार

-

自动扶梯
zìdòng fútī

फिरता जिना

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

अतिरिक्त सामान

-

出口
chūkǒu

बाहेर जाणे

-

渡轮
dùlún

 होडी

-

消防车
xiāofángchē

आग ट्रक

-

飞行
fēixíng

उड्डाण

-

汽油
qìyóu

गॅस/पेट्रोल

-

手刹车
shǒu shāchē

हाताने लावायचा ब्रेक

-

直升机
zhíshēngjī

हेलिकॉप्टर

-

高速公路
gāosù gōnglù

राजमार्ग

-

船屋
chuánwū

हाउसबोट

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

महिलांसाठीची सायकल

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

डावीकडे वळण

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

पातळी ओलांडणे

-

火车头
huǒchētóu

चलनशील

-

地图
dìtú

नकाशा

-

地铁
dìtiě

मेट्रो

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē

छोटी मोटारसायकल

-

摩托艇
mótuō tǐng

यंत्रावरील चालणारी नाव

-

摩托车
mótuō chē

मोटरसायकल

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

मोटरसायकल शिरस्त्राण

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

माउंटन बाईक

-

关口
guānkǒu

पर्वत चढणे-उतरणे

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

प्रतिबंधित रस्ता

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

धूम्रपान निषेध

-

单行道
dānxíng dào

एकमार्गी रस्ता

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

पार्किंग मीटर

-

乘客
chéngkè

प्रवासी

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

प्रवासी विमान

-

行人
xíngrén

पादचारी

-

飞机
fēijī

विमान

-

坑洞
kēng dòng

खड्डा

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

प्रोपेलर विमान

-

铁路
tiělù

आगगाडी

-

铁路桥
tiělù qiáo

रेल्वे पूल

-

坡道
pō dào

उतारावर

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ

योग्य रस्ता

-

道路
dàolù

रस्ता

-

环行交通
huánxíng jiāotōng

आडवळणाचा

-

座位排
zuòwèi pái

सीट्सची ओळ

-

滑板车
huábǎn chē

स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-

电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē

स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán

सूचनादर्शक फलक

-

雪橇
xuěqiāo

बर्फावरुन घसरत जाणारी घसरगाडी

-

雪地车
xuě dì chē

स्नो मोबाइल

-

限速
xiàn sù

गती मर्यादा

-

车站
chēzhàn

स्टेशन

-

轮船
lúnchuán

वाफेच्या जोरावर चालणारी आगबोट

-

车站
chēzhàn

थांबा

-

路牌
lùpái

रस्त्यावर साइन

-

童车
tóngchē

स्ट्रोलर

-

地铁站
dìtiě zhàn

भुयारी रेल्वे स्टेशन

-

出租车
chūzū chē

भाड्याची मोटारगाडी

-

车票
chēpiào

तिकिट

-

轨道
guǐdào

पावलांच्या खुणा

-

道岔
dàochà

ट्रॅक स्विच

-

拖拉机
tuōlājī

ट्रँक्टर

-

交通
jiāotōng

मालाची वाहतूक

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

रहदारी ठप्प

-

红绿灯
hónglǜdēng

वाहतूक प्रकाश

-

交通标志
jiāotōng biāozhì

रहदारी चिन्ह

-

火车
huǒchē

रेल्वे

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

रेल्वेप्रवास

-

有轨电车
yǒu guǐ diànchē

ट्रामागाडी

-

运输
yùnshū

वाहतूक

-

三轮车
sānlúnchē

तीचाकी सायकल

-

卡车
kǎchē

ट्रक

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

द्वि मार्ग वाहतूक

-

飞艇
fēitǐng

लढाऊ जर्मन विमान

-
事故
shìgù
अपघात

-
道口杆
dàokǒu gān
अडथळा

-
自行车
zìxíngchē
दुचाकी

-
小船
xiǎochuán
बोट

-
巴士
bāshì
बसगाडी

-
缆车
lǎnchē
केबलकार

-
汽车
qìchē
गाडी

-
旅居车
lǚjū chē
तांडा

-
马车
mǎchē
आगगाडीचा डबा

-
塞满
sāi mǎn
दाटी

-
公路
gōnglù
राज मार्ग

-
游轮
yóulún
समुद्रपर्यटन जहाज

-
曲线
qūxiàn
बाक

-
死胡同
sǐhútòng
बंद गल्ली

-
出发
chūfā
प्रस्थान

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
आपातकालीन ब्रेक

-
入口
rùkǒu
प्रवेशद्वार

-
自动扶梯
zìdòng fútī
फिरता जिना

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
अतिरिक्त सामान

-
出口
chūkǒu
बाहेर जाणे

-
渡轮
dùlún
 होडी

-
消防车
xiāofángchē
आग ट्रक

-
飞行
fēixíng
उड्डाण

-
货运车
huò yùn chē
वॅगन

-
汽油
qìyóu
गॅस/पेट्रोल

-
手刹车
shǒu shāchē
हाताने लावायचा ब्रेक

-
直升机
zhíshēngjī
हेलिकॉप्टर

-
高速公路
gāosù gōnglù
राजमार्ग

-
船屋
chuánwū
हाउसबोट

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
महिलांसाठीची सायकल

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
डावीकडे वळण

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
पातळी ओलांडणे

-
火车头
huǒchētóu
चलनशील

-
地图
dìtú
नकाशा

-
地铁
dìtiě
मेट्रो

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
छोटी मोटारसायकल

-
摩托艇
mótuō tǐng
यंत्रावरील चालणारी नाव

-
摩托车
mótuō chē
मोटरसायकल

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
मोटरसायकल शिरस्त्राण

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
दुचाकीस्वार

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
माउंटन बाईक

-
关口
guānkǒu
पर्वत चढणे-उतरणे

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
प्रतिबंधित रस्ता

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
धूम्रपान निषेध

-
单行道
dānxíng dào
एकमार्गी रस्ता

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
पार्किंग मीटर

-
乘客
chéngkè
प्रवासी

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
प्रवासी विमान

-
行人
xíngrén
पादचारी

-
飞机
fēijī
विमान

-
坑洞
kēng dòng
खड्डा

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
प्रोपेलर विमान

-
铁路
tiělù
आगगाडी

-
铁路桥
tiělù qiáo
रेल्वे पूल

-
坡道
pō dào
उतारावर

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
योग्य रस्ता

-
道路
dàolù
रस्ता

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
आडवळणाचा

-
座位排
zuòwèi pái
सीट्सची ओळ

-
滑板车
huábǎn chē
स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
सूचनादर्शक फलक

-
雪橇
xuěqiāo
बर्फावरुन घसरत जाणारी घसरगाडी

-
雪地车
xuě dì chē
स्नो मोबाइल

-
速度
sùdù
गती

-
限速
xiàn sù
गती मर्यादा

-
车站
chēzhàn
स्टेशन

-
轮船
lúnchuán
वाफेच्या जोरावर चालणारी आगबोट

-
车站
chēzhàn
थांबा

-
路牌
lùpái
रस्त्यावर साइन

-
童车
tóngchē
स्ट्रोलर

-
地铁站
dìtiě zhàn
भुयारी रेल्वे स्टेशन

-
出租车
chūzū chē
भाड्याची मोटारगाडी

-
车票
chēpiào
तिकिट

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
वेळापत्रक

-
轨道
guǐdào
पावलांच्या खुणा

-
道岔
dàochà
ट्रॅक स्विच

-
拖拉机
tuōlājī
ट्रँक्टर

-
交通
jiāotōng
मालाची वाहतूक

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
रहदारी ठप्प

-
红绿灯
hónglǜdēng
वाहतूक प्रकाश

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
रहदारी चिन्ह

-
火车
huǒchē
रेल्वे

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
रेल्वेप्रवास

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
ट्रामागाडी

-
运输
yùnshū
वाहतूक

-
三轮车
sānlúnchē
तीचाकी सायकल

-
卡车
kǎchē
ट्रक

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
द्वि मार्ग वाहतूक

-
地下通道
dìxià tōngdào
सुरुंग

-
方向盘
fāngxiàngpán
चाक

-
飞艇
fēitǐng
लढाऊ जर्मन विमान