रहदारी     
交通

-

事故
shìgù
+

अपघात

-

道口杆
dàokǒu gān
+

अडथळा

-

自行车
zìxíngchē
+

दुचाकी

-

小船
xiǎochuán
+

बोट

-

巴士
bāshì
+

बसगाडी

-

缆车
lǎnchē
+

केबलकार

-

汽车
qìchē
+

गाडी

-

旅居车
lǚjū chē
+

तांडा

-

马车
mǎchē
+

आगगाडीचा डबा

-

塞满
sāi mǎn
+

दाटी

-

公路
gōnglù
+

राज मार्ग

-

游轮
yóulún
+

समुद्रपर्यटन जहाज

-

曲线
qūxiàn
+

बाक

-

死胡同
sǐhútòng
+

बंद गल्ली

-

出发
chūfā
+

प्रस्थान

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē
+

आपातकालीन ब्रेक

-

入口
rùkǒu
+

प्रवेशद्वार

-

自动扶梯
zìdòng fútī
+

फिरता जिना

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ
+

अतिरिक्त सामान

-

出口
chūkǒu
+

बाहेर जाणे

-

渡轮
dùlún
+

 होडी

-

消防车
xiāofángchē
+

आग ट्रक

-

飞行
fēixíng
+

उड्डाण

-

货运车
huò yùn chē
+

वॅगन

-

汽油
qìyóu
+

गॅस/पेट्रोल

-

手刹车
shǒu shāchē
+

हाताने लावायचा ब्रेक

-

直升机
zhíshēngjī
+

हेलिकॉप्टर

-

高速公路
gāosù gōnglù
+

राजमार्ग

-

船屋
chuánwū
+

हाउसबोट

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē
+

महिलांसाठीची सायकल

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān
+

डावीकडे वळण

-

铁路道口
tiělù dàokǒu
+

पातळी ओलांडणे

-

火车头
huǒchētóu
+

चलनशील

-

地图
dìtú
+

नकाशा

-

地铁
dìtiě
+

मेट्रो

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
+

छोटी मोटारसायकल

-

摩托艇
mótuō tǐng
+

यंत्रावरील चालणारी नाव

-

摩托车
mótuō chē
+

मोटरसायकल

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
+

मोटरसायकल शिरस्त्राण

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
+

दुचाकीस्वार

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē
+

माउंटन बाईक

-

关口
guānkǒu
+

पर्वत चढणे-उतरणे

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
+

प्रतिबंधित रस्ता

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
+

धूम्रपान निषेध

-

单行道
dānxíng dào
+

एकमार्गी रस्ता

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì
+

पार्किंग मीटर

-

乘客
chéngkè
+

प्रवासी

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī
+

प्रवासी विमान

-

行人
xíngrén
+

पादचारी

-

飞机
fēijī
+

विमान

-

坑洞
kēng dòng
+

खड्डा

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
+

प्रोपेलर विमान

-

铁路
tiělù
+

आगगाडी

-

铁路桥
tiělù qiáo
+

रेल्वे पूल

-

坡道
pō dào
+

उतारावर

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ
+

योग्य रस्ता

-

道路
dàolù
+

रस्ता

-

环行交通
huánxíng jiāotōng
+

आडवळणाचा

-

座位排
zuòwèi pái
+

सीट्सची ओळ

-

滑板车
huábǎn chē
+

स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-

电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
+

स्कूटर (दुचाकी वाहन)

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán
+

सूचनादर्शक फलक

-

雪橇
xuěqiāo
+

बर्फावरुन घसरत जाणारी घसरगाडी

-

雪地车
xuě dì chē
+

स्नो मोबाइल

-

速度
sùdù
+

गती

-

限速
xiàn sù
+

गती मर्यादा

-

车站
chēzhàn
+

स्टेशन

-

轮船
lúnchuán
+

वाफेच्या जोरावर चालणारी आगबोट

-

车站
chēzhàn
+

थांबा

-

路牌
lùpái
+

रस्त्यावर साइन

-

童车
tóngchē
+

स्ट्रोलर

-

地铁站
dìtiě zhàn
+

भुयारी रेल्वे स्टेशन

-

出租车
chūzū chē
+

भाड्याची मोटारगाडी

-

车票
chēpiào
+

तिकिट

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
+

वेळापत्रक

-

轨道
guǐdào
+