अन्न     
食品

-

火腿
huǒtuǐ

संस्कारित सूकरमांस

-

生日蛋糕
shēngrì dàngāo

वाढदिवसाचा केक

-

饼干
bǐnggān

बिस्किट

-

早餐
zǎocān

न्याहारी

-

食堂
shítáng

उपहारगृह

-

糖果
táng guǒ

खडी साखर

-

腰果
yāoguǒ

काजू

-

口香糖
kǒuxiāngtáng

चघळण्याची गोळी

-


चिकन

-

巧克力
qiǎokèlì

चॉकलेट

-

椰子
yēzi

नारळ

-

咖啡豆
kāfēi dòu

कॉफीच्या बिया

-

甜点
tiándiǎn

मिठाई

-

甜点
tiándiǎn

मिठाई

-

晚餐
wǎncān

रात्रीचे जेवण

-

面团
miàntuán

 मळलेले पीठ

-

鸡蛋
jīdàn

अंडे

-

炸薯条
zhà shǔ tiáo

फ्रेंच फ्राइज

-

煎鸡蛋
jiānjīdàn

तळलेले अंडे

-

榛子
zhēnzi

 डोंगरी-बदाम

-

冰淇淋
bīngqílín

आइस्क्रीम

-

番茄酱
fānqié jiàng

टोमॅटो, इ. ची चटणी

-

千层面
qiān céngmiàn

एक प्रकारचा पास्ता

-

甘草
gāncǎo

ज्येष्ठमध

-

通心粉
tōngxīnfěn

इटालियन शेवई

-

土豆泥
tǔdòu ní

बटाट्याचे भरीत

-


ròu

मांस

-

蘑菇
mógū

अळंबे

-

燕麦片
yànmài piàn

ओटचे जाडे भरडे पीठ

-

海鲜饭
hǎixiān fàn

एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-

煎饼
jiānbing

पैनकेक

-

花生
huāshēng

शेंगदाणा

-

胡椒
hújiāo

काळी मिरी

-

胡椒粉
hújiāo fěn

मिरपूड हलवणी

-

胡椒磨
hújiāo mó

मिरपूड गिरणी

-

馅饼
xiàn bǐng

एक पक्वान्न

-

比萨
bǐsà

पिझ्झा

-

爆米花
bào mǐhuā

पॉपकॉर्न

-

薯片
shǔ piàn

बटाटा वेफर्स

-

果仁糖
guǒ rén táng

बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-

葡萄干
pútáogān

बेदाणा

-

大米
dàmǐ

तांदूळ

-

烧肉
shāo ròu

डुकराचे भाजलेले मांस

-

沙拉
shālā

कोशिंबीर

-

意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

三文鱼
sānwènyú

सॅलमन मासा

-

盐瓶
yán píng

मीठ मिरपूड

-

三明治
sānmíngzhì

सैंडविच

-

香肠
xiāngcháng

सॉसेज

-


tāng

 सार

-

意大利面条
yìdàlì miàntiáo

एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-

香料
xiāngliào

मसाला

-

牛排
niúpái

मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-

草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo

छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-


táng

साखर

-

葵花籽
kuíhuā zǐ

सूर्यफूल बियाणे

-

寿司
shòusī

सुशी

-

蛋糕
dàngāo

आंबट

-

华夫饼干
huá fū bǐnggān

वायफळ बडबड किंवा लेखन

-

服务员
fúwù yuán

हॉटेलातील वाढपी

-

核桃
hétáo

अक्रोड

-
食欲
shíyù
भूक

-
前餐
qián cān
पाचन

-
火腿
huǒtuǐ
संस्कारित सूकरमांस

-
生日蛋糕
shēngrì dàngāo
वाढदिवसाचा केक

-
饼干
bǐnggān
बिस्किट

-
香肠
xiāngcháng
बेकन

-
面包
miànbāo
पाव

-
早餐
zǎocān
न्याहारी

-
圆形面包
yuán xíng miànbāo
बन

-
黄油
huángyóu
लोणी

-
食堂
shítáng
उपहारगृह

-
蛋糕
dàngāo
केक

-
糖果
táng guǒ
खडी साखर

-
腰果
yāoguǒ
काजू

-
奶酪
nǎilào
 चीज

-
口香糖
kǒuxiāngtáng
चघळण्याची गोळी

-


चिकन

-
巧克力
qiǎokèlì
चॉकलेट

-
椰子
yēzi
नारळ

-
咖啡豆
kāfēi dòu
कॉफीच्या बिया

-
奶油
nǎiyóu
मलई

-
小茴香
xiǎo huíxiāng
जिरे

-
甜点
tiándiǎn
मिठाई

-
甜点
tiándiǎn
मिठाई

-
晚餐
wǎncān
रात्रीचे जेवण

-
一道菜
yīdào cài
ताट

-
面团
miàntuán
 मळलेले पीठ

-
鸡蛋
jīdàn
अंडे

-
面粉
miànfěn
पीठ

-
炸薯条
zhà shǔ tiáo
फ्रेंच फ्राइज

-
煎鸡蛋
jiānjīdàn
तळलेले अंडे

-
榛子
zhēnzi
 डोंगरी-बदाम

-
冰淇淋
bīngqílín
आइस्क्रीम

-
番茄酱
fānqié jiàng
टोमॅटो, इ. ची चटणी

-
千层面
qiān céngmiàn
एक प्रकारचा पास्ता

-
甘草
gāncǎo
ज्येष्ठमध

-
午餐
wǔcān
लंच

-
通心粉
tōngxīnfěn
इटालियन शेवई

-
土豆泥
tǔdòu ní
बटाट्याचे भरीत

-

ròu
मांस

-
蘑菇
mógū
अळंबे

-
面条
miàntiáo
नूडल

-
燕麦片
yànmài piàn
ओटचे जाडे भरडे पीठ

-
海鲜饭
hǎixiān fàn
एक प्रकारचे संमिश्र भोजन

-
煎饼
jiānbing
पैनकेक

-
花生
huāshēng
शेंगदाणा

-
胡椒
hújiāo
काळी मिरी

-
胡椒粉
hújiāo fěn
मिरपूड हलवणी

-
胡椒磨
hújiāo mó
मिरपूड गिरणी

-
醋黄瓜
cù huángguā
लोणचे

-
馅饼
xiàn bǐng
एक पक्वान्न

-
比萨
bǐsà
पिझ्झा

-
爆米花
bào mǐhuā
पॉपकॉर्न

-
马铃薯
mǎlíngshǔ
बटाटा

-
薯片
shǔ piàn
बटाटा वेफर्स

-
果仁糖
guǒ rén táng
बदाम व साखरयुक्त मिठाई

-
椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
चिकट शिलाई

-
葡萄干
pútáogān
बेदाणा

-
大米
dàmǐ
तांदूळ

-
烧肉
shāo ròu
डुकराचे भाजलेले मांस

-
沙拉
shālā
कोशिंबीर

-
意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
三文鱼
sānwènyú
सॅलमन मासा

-
盐瓶
yán píng
मीठ मिरपूड

-
三明治
sānmíngzhì
सैंडविच

-
酱汁
jiàng zhī
चटणी

-
香肠
xiāngcháng
सॉसेज

-
芝麻
zhīma
तीळ

-

tāng
 सार

-
意大利面条
yìdàlì miàntiáo
एक प्रकारची खायची स्वादिष्ट वस्तू

-
香料
xiāngliào
मसाला

-
牛排
niúpái
मांसाचा भाजलेला मोठा तुकडा

-
草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo
छोटी आंबट स्ट्राबेरी

-

táng
साखर

-
圣代冰激凌
shèng dài bīngjīlíng
गोड पदार्थ

-
葵花籽
kuíhuā zǐ
सूर्यफूल बियाणे

-
寿司
shòusī
सुशी

-
蛋糕
dàngāo
आंबट

-
烤面包
kǎo miànbāo
टोस्ट

-
华夫饼干
huá fū bǐnggān
वायफळ बडबड किंवा लेखन

-
服务员
fúwù yuán
हॉटेलातील वाढपी

-
核桃
hétáo
अक्रोड