Verpakking     
บรรจุภัณฑ์

-
อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
de aluminiumfolie

-
ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
het vat

-
ตะกร้า
dhà′-grâ
de mand

-
ขวด
kùat
de fles

-
กล่อง
glàwng
de doos

-
กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
de doos bonbons

-
กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
het karton

-
ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
de inhoud

-
ลัง
lang′
de kist

-
ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
de envelop

-
ปม
bhom′
de knoop

-
กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
de metalen doos

-
ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
het olievat

-
บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
de verpakking

-
กระดาษ
grà′-dàt
het papier

-
ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
de papieren zak

-
พลาสติก
plât-dhìk′
de kunststof

-
กระป๋อง
grà′-bhǎwng
het blik

-
กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
de draagtas

-
ถังไวน์
tǎng′-wai′
het wijnvat

-
ขวดไวน์
kùat-wai′
de wijnfles

-
กล่องไม้
glàwng-mái′
de houten doos