Religie     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

Pasen

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

de paas-ei

-

นางฟ้า
nang-fá
+

de engel

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

de bel

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

de bijbel

-

บิชอป
bì′-châwp
+

de bisschop

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

de zegen

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

het boeddhisme

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

het christendom

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

de kerstkado

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

de kerstboom

-

โบสถ์
bòt
+

de kerk

-

โลงศพ
long-sòp′
+

de kist

-

การสร้าง
gan-sâng
+

de creatie

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

het kruisbeeld

-

ภูต
pôot
+

de duivel

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

de god

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

het hindoeïsme

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

de islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

het jodendom

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

de meditatie

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

de mummie

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

de moslim

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

de paus

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

het gebed

-

นักบวช
nák′-bùat
+

de priester

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

de religie

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

de godsdienst

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

de synagoge

-

วัด
wát′
+

de tempel

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

het graf

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Pasen

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
de paas-ei

-
นางฟ้า
nang-fá
de engel

-
ระฆัง
rá′-kang′
de bel

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
de bijbel

-
บิชอป
bì′-châwp
de bisschop

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
de zegen

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
het boeddhisme

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
het christendom

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
de kerstkado

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
de kerstboom

-
โบสถ์
bòt
de kerk

-
โลงศพ
long-sòp′
de kist

-
การสร้าง
gan-sâng
de creatie

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
het kruisbeeld

-
ภูต
pôot
de duivel

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
de god

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
het hindoeïsme

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
de islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
het jodendom

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
de meditatie

-
มัมมี่
mam′-mêe
de mummie

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
de moslim

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
de paus

-
การภาวนา
gan-pao-na
het gebed

-
นักบวช
nák′-bùat
de priester

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
de religie

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
de godsdienst

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
de synagoge

-
วัด
wát′
de tempel

-
สุสาน
sòo′-sǎn
het graf