Weer     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

de barometer

-

เมฆ
mâyk
+

de wolk

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

de kou

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

de halve maan

-

ความมืด
kwam-mêut
+

de duisternis

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

de droogte

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

de aarde

-

หมอก
màwk
+

de mist

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

de vorst

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

de gladheid

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

de warmte

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

de orkaan

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

de ijspegels

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

de bliksem

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

de meteoor

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

de maan

-

รุ้ง
róong′
+

de regenboog

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

de regendruppel

-

หิมะ
hì′-má′
+

de sneeuw

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

de sneeuwvlok

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

de sneeuwpop

-

ดาว
dao
+

de ster

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

de storm

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

de stormvloed

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

de zon

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

de zonnestraal

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

de zonsondergang

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

de thermometer

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

het onweer

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

de schemering

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

het weer

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

de nattigheid

-

ลม
lom′
+

de wind

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
de barometer

-
เมฆ
mâyk
de wolk

-
ความเย็น
kwam-yen′
de kou

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
de halve maan

-
ความมืด
kwam-mêut
de duisternis

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
de droogte

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
de aarde

-
หมอก
màwk
de mist

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
de vorst

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
de gladheid

-
ความร้อน
kwam-ráwn
de warmte

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
de orkaan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
de ijspegels

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
de bliksem

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
de meteoor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
de maan

-
รุ้ง
róong′
de regenboog

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
de regendruppel

-
หิมะ
hì′-má′
de sneeuw

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
de sneeuwvlok

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
de sneeuwpop

-
ดาว
dao
de ster

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
de storm

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
de stormvloed

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
de zon

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
de zonnestraal

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
de zonsondergang

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
de thermometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
het onweer

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
de schemering

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
het weer

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
de nattigheid

-
ลม
lom′
de wind