Muziek     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

de accordeon

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

de balalaika

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

de band

-

แบนโจ
bæn-joh
+

de banjo

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

de klarinet

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

het concert

-

กลอง
glawng
+

de trommel

-

กลอง
glawng
+

de trommels

-

ขลุ่ย
klùy′
+

de fluit

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

de vleugel

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

de gitaar

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

de hal

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

het toetsenbord

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

de mondharmonica

-

เพลง
playng
+

de muziek

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

de muziekstandaard

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

de noot

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

het orgel

-

เปียโน
bhia-noh
+

de piano

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

de saxofoon

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

de zanger

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

de snaar

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

de trompet

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

de trompettist

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

de viool

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

de vioolkist

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

de xylofoon

-
หีบเพลง
hèep-playng
de accordeon

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
de balalaika

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
de band

-
แบนโจ
bæn-joh
de banjo

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
de klarinet

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
het concert

-
กลอง
glawng
de trommel

-
กลอง
glawng
de trommels

-
ขลุ่ย
klùy′
de fluit

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
de vleugel

-
กีต้าร์
gee-dhâ
de gitaar

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
de hal

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
het toetsenbord

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
de mondharmonica

-
เพลง
playng
de muziek

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
de muziekstandaard

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
de noot

-
ออร์แกน
aw-gæn
het orgel

-
เปียโน
bhia-noh
de piano

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
de saxofoon

-
นักร้อง
nák′-ráwng
de zanger

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
de snaar

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
de trompet

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
de trompettist

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
de viool

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
de vioolkist

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
de xylofoon