Religie     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

Pasen

-

quả trứng Phục sinh +

de paas-ei

-

thiên thần +

de engel

-

chuông +

de bel

-

kinh thánh +

de bijbel

-

giám mục +

de bisschop

-

phước lành +

de zegen

-

Phật giáo +

het boeddhisme

-

Cơ-đốc giáo +

het christendom

-

món quà Giáng sinh +

de kerstkado

-

cây Giáng sinh +

de kerstboom

-

nhà thờ +

de kerk

-

quan tài +

de kist

-

tạo vật +

de creatie

-

cây thánh giá +

het kruisbeeld

-

ma quỷ +

de duivel

-

chúa trời +

de god

-

Ấn Độ giáo +

het hindoeïsme

-

Hồi giáo +

de islam

-

đạo Do thái +

het jodendom

-

thiền +

de meditatie

-

xác ướp +

de mummie

-

người theo đạo Hồi +

de moslim

-

Đức Giáo hoàng +

de paus

-

kinh cầu nguyện +

het gebed

-

linh mục +

de priester

-

tôn giáo +

de religie

-

cầu nguyện +

de godsdienst

-

giáo đường Do Thái +

de synagoge

-

đền thờ +

de tempel

-

ngôi mộ +

het graf

-
lễ Phục sinh
Pasen

-
quả trứng Phục sinh
de paas-ei

-
thiên thần
de engel

-
chuông
de bel

-
kinh thánh
de bijbel

-
giám mục
de bisschop

-
phước lành
de zegen

-
Phật giáo
het boeddhisme

-
Cơ-đốc giáo
het christendom

-
món quà Giáng sinh
de kerstkado

-
cây Giáng sinh
de kerstboom

-
nhà thờ
de kerk

-
quan tài
de kist

-
tạo vật
de creatie

-
cây thánh giá
het kruisbeeld

-
ma quỷ
de duivel

-
chúa trời
de god

-
Ấn Độ giáo
het hindoeïsme

-
Hồi giáo
de islam

-
đạo Do thái
het jodendom

-
thiền
de meditatie

-
xác ướp
de mummie

-
người theo đạo Hồi
de moslim

-
Đức Giáo hoàng
de paus

-
kinh cầu nguyện
het gebed

-
linh mục
de priester

-
tôn giáo
de religie

-
cầu nguyện
de godsdienst

-
giáo đường Do Thái
de synagoge

-
đền thờ
de tempel

-
ngôi mộ
het graf