Auto     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

het luchtfilter

-

故障
gùzhàng
+

de pech

-

房车
fáng chē
+

de camper

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

de autoaccu

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

het kinderzitje

-

损坏
sǔnhuài
+

de schade

-

柴油
cháiyóu
+

de diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

de uitlaat

-

爆胎
bào tāi
+

de lekke band

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

het benzinestation

-

大灯
dà dēng
+

de koplamp

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

de motorkap

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

de krik

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

de jerrycan

-

废料场
fèiliào chǎng
+

de schroothoop

-

后部
hòu bù
+

de achterzijde

-

尾灯
wěidēng
+

het achterlicht

-

后视镜
hòu shì jìng
+

de achteruitkijkspiegel

-

行驶
xíngshǐ
+

de rit

-

轮辋
lúnwǎng
+

de velg

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

de bougie

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

de toerenteller

-

罚款单
fákuǎn dān
+

de bekeuring

-

轮胎
lúntāi
+

de band

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

de sleepdienst

-

老爷车
lǎoyé chē
+

de oldtimer

-

车轮
chēlún
+

het wiel

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
het luchtfilter

-
故障
gùzhàng
de pech

-
房车
fáng chē
de camper

-
汽车电池
qìchē diànchí
de autoaccu

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
het kinderzitje

-
损坏
sǔnhuài
de schade

-
柴油
cháiyóu
de diesel

-
排气管
pái qì guǎn
de uitlaat

-
爆胎
bào tāi
de lekke band

-
加油站
jiāyóu zhàn
het benzinestation

-
大灯
dà dēng
de koplamp

-
引擎盖
yǐnqíng gài
de motorkap

-
千斤顶
qiānjīndǐng
de krik

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
de jerrycan

-
废料场
fèiliào chǎng
de schroothoop

-
后部
hòu bù
de achterzijde

-
尾灯
wěidēng
het achterlicht

-
后视镜
hòu shì jìng
de achteruitkijkspiegel

-
行驶
xíngshǐ
de rit

-
轮辋
lúnwǎng
de velg

-
火花塞
huǒhuāsāi
de bougie

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
de toerenteller

-
罚款单
fákuǎn dān
de bekeuring

-
轮胎
lúntāi
de band

-
拖车服务
tuō chē fú wù
de sleepdienst

-
老爷车
lǎoyé chē
de oldtimer

-
车轮
chēlún
het wiel