Kunst     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

ein applaus

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

ein kunst

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

ei bukking

-

แปรง
bhræng
+

ein pensel

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

ei målebok

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

ein dansar

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

ei teikning

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

eit galleri

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

eit glasmåleri

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

ein graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

eit kunsthandverk

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

ein mosaikk

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

eit veggmåleri

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

eit museum

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

ei framføring

-

ภาพ
pâp
+

eit bilete

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

eit dikt

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

ein skulptur

-

เพลง
playng
+

ein song

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

ein statue

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

ei vassfarge

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
ein applaus

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
ein kunst

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
ei bukking

-
แปรง
bhræng
ein pensel

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
ei målebok

-
นักเต้น
nák′-dhên′
ein dansar

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
ei teikning

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
eit galleri

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
eit glasmåleri

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
ein graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
eit kunsthandverk

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
ein mosaikk

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
eit veggmåleri

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
eit museum

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
ei framføring

-
ภาพ
pâp
eit bilete

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
eit dikt

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
ein skulptur

-
เพลง
playng
ein song

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
ein statue

-
สีน้ำ
sěe-nám
ei vassfarge