By     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

ein flyplass

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

ein leigegard

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

ein benk

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

ein storby

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

ein sykkelveg

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

ei båthamn

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

ein hovudstad

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

eit klokkespel

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

ein gravlund

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

ein kino

-

เมือง
meuang
+

ein by

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

eit bykart

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

ein kriminalitet

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

ein demonstrasjon

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

ei messe

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

eit brannvesen

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

ein fontene

-

ขยะ
kà′-yà′
+

eit søpel

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

ei hamn

-

โรงแรม
rong-ræm
+

eit hotell

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

ein brannhydrant

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

eit landemerke

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

ei postkasse

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

eit nabolag

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

eit neonlys

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

ein nattklubb

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

ein gamleby

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

ein opera

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

ein park

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

ein parkbenk

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

ein parkeringsplass

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

ein telefonkiosk

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

eit postnummer

-

คุก
kóok′
+

eit fengsel

-

ผับ
pàp′
+

ein pub

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

ein attraksjon

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

ein horisont

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

eit gatelys

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

eit turistkontor

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

eit tårn

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

ein tunnel

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

eit køyretøy

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

ein tettstad

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

eit vasstårn

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
ein flyplass

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
ein leigegard

-
ม้านั่ง
má-nâng′
ein benk

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
ein storby

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
ein sykkelveg

-
ท่าเรือ
tâ-reua
ei båthamn

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
ein hovudstad

-
ระฆัง
rá′-kang′
eit klokkespel

-
สุสาน
sòo′-sǎn
ein gravlund

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
ein kino

-
เมือง
meuang
ein by

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
eit bykart

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
ein kriminalitet

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
ein demonstrasjon

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
ei messe

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
eit brannvesen

-
น้ำพุ
nám-póo′
ein fontene

-
ขยะ
kà′-yà′
eit søpel

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
ei hamn

-
โรงแรม
rong-ræm
eit hotell

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
ein brannhydrant

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
eit landemerke

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
ei postkasse

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
eit nabolag

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
eit neonlys

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
ein nattklubb

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
ein gamleby

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
ein opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
ein park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
ein parkbenk

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
ein parkeringsplass

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
ein telefonkiosk

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
eit postnummer

-
คุก
kóok′
eit fengsel

-
ผับ
pàp′
ein pub

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
ein attraksjon

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
ein horisont

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
eit gatelys

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
eit turistkontor

-
หอคอย
hǎw-kawy
eit tårn

-
อุโมงค์
òo′-mong
ein tunnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
eit køyretøy

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
ein tettstad

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
eit vasstårn