Vêr     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

eit barometer

-

เมฆ
mâyk
+

ei sky

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

ein kulde

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

ein halvmåne

-

ความมืด
kwam-mêut
+

eit mørker

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

ein tørke

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

ei jord

-

หมอก
màwk
+

ei skodde

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

ein frost

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

ein hålke

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

ein varme

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

ein orkan

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

ein istapp

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

eit lyn

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

ein meteor

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

ein måne

-

รุ้ง
róong′
+

ein regnboge

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

ein regndrope

-

หิมะ
hì′-má′
+

ein snø

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

eit snøfnugg

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

ein snømann

-

ดาว
dao
+

ei stjerne

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

eit torevêr

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

ei stormflo

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

ei sol

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

ei solstråle

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

ein solnedgang

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

eit termometer

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

eit uvêr

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

ei skumring

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

eit vêr

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

ein fukt

-

ลม
lom′
+

ein vind

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
eit barometer

-
เมฆ
mâyk
ei sky

-
ความเย็น
kwam-yen′
ein kulde

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
ein halvmåne

-
ความมืด
kwam-mêut
eit mørker

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
ein tørke

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
ei jord

-
หมอก
màwk
ei skodde

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
ein frost

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ein hålke

-
ความร้อน
kwam-ráwn
ein varme

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ein orkan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ein istapp

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
eit lyn

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ein meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
ein måne

-
รุ้ง
róong′
ein regnboge

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
ein regndrope

-
หิมะ
hì′-má′
ein snø

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
eit snøfnugg

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
ein snømann

-
ดาว
dao
ei stjerne

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
eit torevêr

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
ei stormflo

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
ei sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
ei solstråle

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
ein solnedgang

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
eit termometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
eit uvêr

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
ei skumring

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
eit vêr

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
ein fukt

-
ลม
lom′
ein vind