Abstrakte omgrep     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

ei forvalting

-

广告
guǎnggào
+

ein reklame

-

箭头
jiàntóu
+

ei pil

-

禁令
jìnlìng
+

eit forbod

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

ein karriere

-

中心
zhōngxīn
+

eit sentrum

-

选择
xuǎnzé
+

eit val

-

协作
xiézuò
+

eit samarbeid

-

颜色
yánsè
+

ei farge

-

接触
jiēchù
+

ein kontakt

-

危险
wéixiǎn
+

ein fare

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

ei kjærleikserklæring

-

朽坏
xiǔ huài
+

ein nedgang

-

定义
dìngyì
+

ein definisjon

-

区别
qūbié
+

ein skilnad

-

难度
nándù
+

ein vanske

-

方向
fāngxiàng
+

ei retning

-

发现
fāxiàn
+

ei oppdaging

-

混乱
hǔnluàn
+

ein uorden

-

距离
jùlí
+

det fjerne

-

距离
jùlí
+

ein avstand

-

多样性
duōyàng xìng
+

eit mangfald

-

努力
nǔlì
+

ein innsats

-

探索
tànsuǒ
+

ei utforsking

-

跌落
diéluò
+

eit fall

-


+

ei kraft

-

香味
xiāngwèi
+

ei lukt

-

自由
zìyóu
+

ein fridom

-


guǐ
+

eit skrømt, eit spøkelse

-


bàn
+

ein halvpart

-

高度
gāodù
+

ei høgd

-

帮助
bāngzhù
+

ei hjelp

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

ein gøymestad

-

故乡
gùxiāng
+

eit heimland

-

卫生
wèishēng
+

ein hygiene

-

想法
xiǎngfǎ
+

ein ide

-

幻觉
huànjué
+

ein illusjon

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

ein fantasi

-

聪明
cōngmíng
+

ein intelligens

-

邀请
yāoqǐng
+

ein invitasjon

-

正义
zhèngyì
+

eit rettsvesen

-


guāng
+

eit lys

-

目光
mùguāng
+

eit blikk

-

损失
sǔnshī
+

eit tap

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

ei forstørring

-

错误
cuòwù
+

ein feil

-

谋杀
móushā
+

eit drap

-

民族
mínzú
+

ein nasjon

-

新颖
xīnyǐng
+

ei nyheit

-

可能性
kěnéng xìng
+

eit alternativ

-

耐心
nàixīn
+

eit tolmod

-

规划
guīhuà
+

ei planlegging

-

问题
wèntí
+

eit problem

-

保护
bǎohù
+

eit vern

-

反射
fǎnshè
+

ei spegling

-

共和国
gònghéguó
+

ein republikk

-

风险
fēngxiǎn
+

ein risiko

-

安全
ānquán
+

ein tryggleik

-

秘密
mìmì
+

ein løyndom

-

性别
xìngbié
+

eit kjønn

-

阴影
yīnyǐng
+

ein skugge

-

大小
dàxiǎo
+

ein storleik

-

团结
tuánjié
+

ein solidaritet

-

成功
chénggōng
+

ein suksess

-

支持
zhīchí
+

ein stønad

-

传统
chuántǒng
+

ein tradisjon

-

重量
zhòngliàng
+

ei vekt

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
ei forvalting

-
广告
guǎnggào
ein reklame

-
箭头
jiàntóu
ei pil

-
禁令
jìnlìng
eit forbod

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
ein karriere

-
中心
zhōngxīn
eit sentrum

-
选择
xuǎnzé
eit val

-
协作
xiézuò
eit samarbeid

-
颜色
yánsè
ei farge

-
接触
jiēchù
ein kontakt

-
危险
wéixiǎn
ein fare

-
爱的宣言
ài de xuānyán
ei kjærleikserklæring

-
朽坏
xiǔ huài
ein nedgang

-
定义
dìngyì
ein definisjon

-
区别
qūbié
ein skilnad

-
难度
nándù
ein vanske

-
方向
fāngxiàng
ei retning

-
发现
fāxiàn
ei oppdaging

-
混乱
hǔnluàn
ein uorden

-
距离
jùlí
det fjerne

-
距离
jùlí
ein avstand

-
多样性
duōyàng xìng
eit mangfald

-
努力
nǔlì
ein innsats

-
探索
tànsuǒ
ei utforsking

-
跌落
diéluò
eit fall

-


ei kraft

-
香味
xiāngwèi
ei lukt

-
自由
zìyóu
ein fridom

-

guǐ
eit skrømt, eit spøkelse

-

bàn
ein halvpart

-
高度
gāodù
ei høgd

-
帮助
bāngzhù
ei hjelp

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
ein gøymestad

-
故乡
gùxiāng
eit heimland

-
卫生
wèishēng
ein hygiene

-
想法
xiǎngfǎ
ein ide

-
幻觉
huànjué
ein illusjon

-
想象力
xiǎngxiàng lì
ein fantasi

-
聪明
cōngmíng
ein intelligens

-
邀请
yāoqǐng
ein invitasjon

-
正义
zhèngyì
eit rettsvesen

-

guāng
eit lys

-
目光
mùguāng
eit blikk

-
损失
sǔnshī
eit tap

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
ei forstørring

-
错误
cuòwù
ein feil

-
谋杀
móushā
eit drap

-
民族
mínzú
ein nasjon

-
新颖
xīnyǐng
ei nyheit

-
可能性
kěnéng xìng
eit alternativ

-
耐心
nàixīn
eit tolmod

-
规划
guīhuà
ei planlegging

-
问题
wèntí
eit problem

-
保护
bǎohù
eit vern

-
反射
fǎnshè
ei spegling

-
共和国
gònghéguó
ein republikk

-
风险
fēngxiǎn
ein risiko

-
安全
ānquán
ein tryggleik

-
秘密
mìmì
ein løyndom

-
性别
xìngbié
eit kjønn

-
阴影
yīnyǐng
ein skugge

-
大小
dàxiǎo
ein storleik

-
团结
tuánjié
ein solidaritet

-
成功
chénggōng
ein suksess

-
支持
zhīchí
ein stønad

-
传统
chuántǒng
ein tradisjon

-
重量
zhòngliàng
ei vekt