Bil     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

eit luftfilter

-

故障
gùzhàng
+

eit havari

-

房车
fáng chē
+

ein bubil

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

eit bilbatteri

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

eit barnesete

-

损坏
sǔnhuài
+

ein skade

-

柴油
cháiyóu
+

ein diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

eit eksosrøyr

-

爆胎
bào tāi
+

ei punktering

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

ein bensinstasjon

-

大灯
dà dēng
+

ei frontlykt

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

eit panser

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

ein jekk

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

ei reservekanne

-

废料场
fèiliào chǎng
+

ein skraphandlar

-

后部
hòu bù
+

ein bakdel

-

尾灯
wěidēng
+

eit baklys

-

后视镜
hòu shì jìng
+

ein bakspegel

-

行驶
xíngshǐ
+

ein biltur

-

轮辋
lúnwǎng
+

ein felg

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

ein tennplugg

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

eit speedometer

-

罚款单
fákuǎn dān
+

ei bot

-

轮胎
lúntāi
+

eit dekk

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

ei bilberging

-

老爷车
lǎoyé chē
+

ein veteranbil

-

车轮
chēlún
+

eit hjul

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
eit luftfilter

-
故障
gùzhàng
eit havari

-
房车
fáng chē
ein bubil

-
汽车电池
qìchē diànchí
eit bilbatteri

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
eit barnesete

-
损坏
sǔnhuài
ein skade

-
柴油
cháiyóu
ein diesel

-
排气管
pái qì guǎn
eit eksosrøyr

-
爆胎
bào tāi
ei punktering

-
加油站
jiāyóu zhàn
ein bensinstasjon

-
大灯
dà dēng
ei frontlykt

-
引擎盖
yǐnqíng gài
eit panser

-
千斤顶
qiānjīndǐng
ein jekk

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
ei reservekanne

-
废料场
fèiliào chǎng
ein skraphandlar

-
后部
hòu bù
ein bakdel

-
尾灯
wěidēng
eit baklys

-
后视镜
hòu shì jìng
ein bakspegel

-
行驶
xíngshǐ
ein biltur

-
轮辋
lúnwǎng
ein felg

-
火花塞
huǒhuāsāi
ein tennplugg

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
eit speedometer

-
罚款单
fákuǎn dān
ei bot

-
轮胎
lúntāi
eit dekk

-
拖车服务
tuō chē fú wù
ei bilberging

-
老爷车
lǎoyé chē
ein veteranbil

-
车轮
chēlún
eit hjul