By     
城市

-

机场
jīchǎng
+

ein flyplass

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

ein leigegard

-

长椅
cháng yǐ
+

ein benk

-

大城市
dà chéngshì
+

ein storby

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

ein sykkelveg

-

船港
chuán gǎng
+

ei båthamn

-

首都
shǒudū
+

ein hovudstad

-

钟琴
zhōng qín
+

eit klokkespel

-

墓地
mùdì
+

ein gravlund

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

ein kino

-

城市
chéngshì
+

ein by

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

eit bykart

-

犯罪
fànzuì
+

ein kriminalitet

-

游行
yóuxíng
+

ein demonstrasjon

-

博览会
bólǎnhuì
+

ei messe

-

消防队
xiāofáng duì
+

eit brannvesen

-

喷泉
pēnquán
+

ein fontene

-

垃圾
lè sè
+

eit søpel

-

港口
gǎngkǒu
+

ei hamn

-

酒店
jiǔdiàn
+

eit hotell

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

ein brannhydrant

-

标志
biāozhì
+

eit landemerke

-

邮箱
yóuxiāng
+

ei postkasse

-

邻里
línlǐ
+

eit nabolag

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

eit neonlys

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

ein nattklubb

-

老城区
lǎo chéngqū
+

ein gamleby

-

歌剧
gējù
+

ein opera

-

公园
gōngyuán
+

ein park

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

ein parkbenk

-

停车场
tíngchē chǎng
+

ein parkeringsplass

-

电话亭
diànhuàtíng
+

ein telefonkiosk

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

eit postnummer

-

监狱
jiānyù
+

eit fengsel

-

酒馆
jiǔguǎn
+

ein pub

-

景点
jǐngdiǎn
+

ein attraksjon

-

地平线
dìpíngxiàn
+

ein horisont

-

路灯
lùdēng
+

eit gatelys

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

eit turistkontor

-


+

eit tårn

-

隧道
suìdào
+

ein tunnel

-

车辆
chēliàng
+

eit køyretøy

-


cūn
+

ein tettstad

-

水塔
shuǐtǎ
+

eit vasstårn

-
机场
jīchǎng
ein flyplass

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
ein leigegard

-
长椅
cháng yǐ
ein benk

-
大城市
dà chéngshì
ein storby

-
自行车道
zìxíngchē dào
ein sykkelveg

-
船港
chuán gǎng
ei båthamn

-
首都
shǒudū
ein hovudstad

-
钟琴
zhōng qín
eit klokkespel

-
墓地
mùdì
ein gravlund

-
电影院
diànyǐngyuàn
ein kino

-
城市
chéngshì
ein by

-
城市地图
chéngshì dìtú
eit bykart

-
犯罪
fànzuì
ein kriminalitet

-
游行
yóuxíng
ein demonstrasjon

-
博览会
bólǎnhuì
ei messe

-
消防队
xiāofáng duì
eit brannvesen

-
喷泉
pēnquán
ein fontene

-
垃圾
lè sè
eit søpel

-
港口
gǎngkǒu
ei hamn

-
酒店
jiǔdiàn
eit hotell

-
消防栓
xiāofáng shuān
ein brannhydrant

-
标志
biāozhì
eit landemerke

-
邮箱
yóuxiāng
ei postkasse

-
邻里
línlǐ
eit nabolag

-
霓虹灯
níhóngdēng
eit neonlys

-
夜总会
yèzǒnghuì
ein nattklubb

-
老城区
lǎo chéngqū
ein gamleby

-
歌剧
gējù
ein opera

-
公园
gōngyuán
ein park

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
ein parkbenk

-
停车场
tíngchē chǎng
ein parkeringsplass

-
电话亭
diànhuàtíng
ein telefonkiosk

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
eit postnummer

-
监狱
jiānyù
eit fengsel

-
酒馆
jiǔguǎn
ein pub

-
景点
jǐngdiǎn
ein attraksjon

-
地平线
dìpíngxiàn
ein horisont

-
路灯
lùdēng
eit gatelys

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
eit turistkontor

-


eit tårn

-
隧道
suìdào
ein tunnel

-
车辆
chēliàng
eit køyretøy

-

cūn
ein tettstad

-
水塔
shuǐtǎ
eit vasstårn