Abstrakte termer     
Abstract terms

-

administration

en administrasjon

-

advertising

en reklame

-

arrow

ei pil

-

ban

et forbud

-

career

en karriere

-

center

et sentrum

-

choice

et valg

-

collaboration

et samarbeid

-

color

en farge

-

contact

en kontakt

-

danger

en fare

-

declaration of love

ei kjærlighetserklæring

-

decline

en nedgang

-

definition

en definisjon

-

difference

en forskjell

-

difficulty

en/ei vanskelighet

-

direction

en retning

-

discovery

en oppdagelse

-

disorder

en uorden

-

distance

en avstand

-

diversity

et mangfold

-

effort

en innsats

-

exploration

ei utforskning

-

fall

et fall

-

force

ei kraft

-

freedom

en/ei frihet

-

ghost

et spøkelse

-

half

en halvpart

-

height

ei høyde

-

help

ei hjelp

-

hiding place

et gjemmested

-

homeland

et hjemland

-

hygiene

en hygiene

-

idea

en idé

-

illusion

en illusjon

-

imagination

en fantasi

-

intelligence

en intelligens

-

invitation

en invitasjon

-

justice

et rettsvesen

-

light

et lys

-

look

et utseende

-

loss

et tap

-

magnification

en forstørrelse

-

mistake

en feil

-

murder

et drap

-

nation

en nasjon

-

novelty

en/ei nyhet

-

option

et alternativ

-

patience

en/ei tålmodighet

-

planning

ei planlegging

-

problem

et problem

-

reflection

ei speiling

-

republic

en republikk

-

risk

en risiko

-

safety

en sikkerhet

-

secret

en/ei hemmelighet

-

sex

et kjønn

-

shadow

en skygge

-

size

en størrelse

-

solidarity

en solidaritet

-

success

en suksess

-

support

en støtte

-

tradition

en tradisjon

-

weight

ei vekt

-
administration
en administrasjon

-
advertising
en reklame

-
arrow
ei pil

-
ban
et forbud

-
career
en karriere

-
center
et sentrum

-
choice
et valg

-
collaboration
et samarbeid

-
color
en farge

-
contact
en kontakt

-
danger
en fare

-
declaration of love
ei kjærlighetserklæring

-
decline
en nedgang

-
definition
en definisjon

-
difference
en forskjell

-
difficulty
en/ei vanskelighet

-
direction
en retning

-
discovery
en oppdagelse

-
disorder
en uorden

-
distance
fjerne

-
distance
en avstand

-
diversity
et mangfold

-
effort
en innsats

-
exploration
ei utforskning

-
fall
et fall

-
force
ei kraft

-
fragrance
en duft

-
freedom
en/ei frihet

-
ghost
et spøkelse

-
half
en halvpart

-
height
ei høyde

-
help
ei hjelp

-
hiding place
et gjemmested

-
homeland
et hjemland

-
hygiene
en hygiene

-
idea
en idé

-
illusion
en illusjon

-
imagination
en fantasi

-
intelligence
en intelligens

-
invitation
en invitasjon

-
justice
et rettsvesen

-
light
et lys

-
look
et utseende

-
loss
et tap

-
magnification
en forstørrelse

-
mistake
en feil

-
murder
et drap

-
nation
en nasjon

-
novelty
en/ei nyhet

-
option
et alternativ

-
patience
en/ei tålmodighet

-
planning
ei planlegging

-
problem
et problem

-
protection
et vern

-
reflection
ei speiling

-
republic
en republikk

-
risk
en risiko

-
safety
en sikkerhet

-
secret
en/ei hemmelighet

-
sex
et kjønn

-
shadow
en skygge

-
size
en størrelse

-
solidarity
en solidaritet

-
success
en suksess

-
support
en støtte

-
tradition
en tradisjon

-
weight
ei vekt